ALKMAAR - Stedenbouwkundige Matthijs de Boer geeft donderdag 13 oktober de lezing 'Wat is de binnenstad?' in de Pleinzaal van Theater de Vest aan Canadaplein 2 in Alkmaar. Aanvang 20.00 uur. Toegang 5,- euro.


Nederlandse binnensteden etaleren een enorme rijkdom aan authentieke stedelijke ambiance. Met hun rijke historie, dynamiek, hoge bebouwingsdichtheid, mix van voorzieningen, wonen en werken, fijnmazige structuur en diversiteit aan openbare ruimtes met een menselijke maat bieden ze een duurzame, aantrekkelijke en hoog gewaardeerde leefomgeving.


Volgens De Boer moeten Nederlanders af van de simplificatie binnenstad is gelijk aan een winkelcentrum. Om te beginnen is het belangrijk te begrijpen wat eigenlijk de binnenstad is. De begrippen binnenstad en (stads-)centrum worden vaak door elkaar gebruikt zonder helder onderscheid of duidelijke definitie. Daardoor wordt de discussie niet scherp gevoerd, ontstaat er gemakkelijk verwarring en kunnen kansen worden gemist. In zijn lezing probeert De Boer orde te scheppen in het binnenstadsdebat, en handreikingen te geven voor het sturen van dat debat in Alkmaar.