Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval, dan kan daar letselschade bij ontstaan. Als u verwondingen oploopt die niet volledig herstellen, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de rest van uw leven. Als u door een ongeval bijvoorbeeld niet meer kunt werken, kan dat een teruggang in inkomen betekenen. Als u invalide raakt dan heeft u wellicht hulpmiddelen nodig of een woningaanpassing. Misschien moet u zelfs verhuizen als uw huis niet geschikt is voor een rolstoel of een traplift, mocht u deze nodig hebben. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen.

Wat doet de letselschadejurist?

Een letselschadejurist bemiddelt in eerste instantie tussen beide partijen. U als slachtoffer wordt gevraagd om alle relevante informatie te verstrekken die betrekking heeft op de gebeurtenis. Het gaat dan bijvoorbeeld om het proces verbaal dat door de politie is opgemaakt of het schadeformulier dat is ingevuld. Daarnaast zijn onderzoeksresultaten van de huisarts, de spoedeisende hulp en eventueel specialisten van belang. Wanneer u na een scooter ongeluk een gecompliceerde beenbreuk oploopt, dan kan het zijn dat u maandenlang bent uitgeschakeld. Stel u bent zelfstandig ondernemer, dan heeft u al die tijd geen inkomsten. Ook als u een AOV heeft zal deze vrijwel nooit zoveel uitkeren als u normaal gesproken had kunnen verdienen. De letselschadejurist kan u helpen van de veroorzaker van het ongeval een passende schadevergoeding te krijgen.

Directe en indirecte kosten

Bij letselschade krijgt u te maken met directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn bijvoorbeeld uw eigen risico van de zorgverzekering die in rekening wordt gebracht bij medische behandeling van het opgelopen letsel. Maar ook de kosten voor reparatie van een beschadigd vervoermiddel voor zover de verzekering deze niet dekt, zijn directe kosten. Dan zijn er ook nog indirecte kosten die het gevolg zijn van de gebeurtenis. Denk aan het moeten inschakelen van huishoudelijke hulp omdat u niet in staat bent uw huis schoon te houden gedurende uw herstel. Al deze kosten kunnen worden verhaald op de veroorzaker van het ongeval

De kosten voor juridische hulp bij letselschade

U hoeft zich geen zorgen te maken over de juridische kosten bij letselschade. Normaal gesproken worden alle kosten gedekt door de verzekering van de tegenpartij. Als u Letselschadebureau JBL&G inschakelt dan regelen zij de afhandeling. U krijgt uiteindelijk het bedrag aan letselschadevergoeding dat bij de onderhandelingen is afgesproken. De hulp is voor u dus kosteloos. Een procedure wegens letselschade kan lang duren. U moet er dus rekening mee houden dat het geruime tijd kan duren voordat tot daadwerkelijke uitbetaling wordt overgegaan. Soms duurt het een bepaalde periode voordat duidelijk is wat de uiteindelijke gevolgen van een ongeval voor het slachtoffer zijn. Uw letselschade jurist zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.