ALKMAAR - Machinebouwers, apparatenbouwers, constructiebedrijven en aannemers zullen vast wel eens gebruik hebben gemaakt van een sterkteberekening. Ook als particulier zal je hier misschien wel eens mee in aanraking zijn gekomen. Sterkteberekeningen worden namelijk voor heel veel verschillende toepassingen gebruikt en zijn in veel situaties ook verplicht. Maar wanneer is een sterkteberekening noodzakelijk? En wat houdt dit precies in?

Een sterkteberekening wordt altijd uitgevoerd door een specialist. Meestal door een werktuigbouwkundige ingenieursbureau. Dit zijn absolute professionals in machine- en constructiebouw. Ze zijn dus niet alleen in staat om hun bevindingen met behulp van de berekeningen van een computer te tonen, maar weten zelf ook echt waar ze het over hebben. Ze beschikken doorgaans over jarenlange ervaring. Je kunt deze engineers dus gerust een sterkteberekening toevertrouwen. Maar wat moet je je hierbij voorstellen?

Wanneer is het verplicht?
Een sterkteberekening of constructieberekening is in veel gevallen verplicht. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de bouw van machines of constructies. Wees je ervan bewust dat er mensen zijn die hiermee gaan werken of van de constructies gebruik zullen maken. Het is dan ook belangrijk dat het plan haalbaar en veilig genoeg is. Je wil voorkomen dat de veiligheid van medewerkers of de ‘gewone mensen’ in het geding komt doordat de kwaliteit van het ontwerp verkeerd is ingeschat.

Engineers van een constructiebureau kunnen met behulp van speciale programma’s berekenen in hoeverre een plan of ontwerp voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door de Nederlandse wetgeving. Zo wordt bepaald of de constructie of machine wel veilig genoeg is en of deze in gebruik mag worden genomen.

Ook als particulier kan je in aanraking komen met een sterkteberekening. Hoewel deze berekening vaak wordt aangevraagd door externe partijen. Denk bijvoorbeeld aan het verbouwen van je woning. Als hierbij een speciale constructie moet worden gebouwd, wil je er zeker van zijn dat deze veilig genoeg is. Bovendien ben je hiertoe verplicht zodra je een vergunning aan moet vragen. Pas bij een positieve sterkteberekening mag er daadwerkelijk gebouwd worden.

Wat wordt er precies berekend bij een sterkteberekening?

Maar met welke factoren wordt er precies rekening gehouden bij een sterkteberekening? De engineers zullen je dit voor het uitvoeren van de berekening al kort uitleggen. Het voornaamste doel van de berekening is bepalen of een plan haalbaar en veilig genoeg is. Soms kan een oplossing of ontwerp heel hoopvol klinken, maar blijkt het in de praktijk vrijwel onmogelijk te zijn om dit uit te voeren. Echter, door enkele aanpassingen door te voeren kan er ineens weer veel meer. Dat is ook het doel van een sterkteberekening: kijken wat wél en juist níet kan.

Zo worden eerst alle exacte cijfers van het gewicht van de materialen in kaart gebracht. Bij veel ontworpen geldt dat er zogenaamde kritieke zones zijn. Dit zijn zones die meer gevaar lopen als er verkeerde materiaalkeuzes worden gemaakt.

Met behulp van een sterkteberekening kan de ontwerper uiteindelijk het definitieve ontwerp volledig veranderen of in grote mate aanpassen om problemen op de lange termijn te voorkomen. Zo wordt de bouw van machines en constructies een stuk veiliger.