Benieuwd waarom de euro minder waard wordt ten opzichte van de Amerikaanse dollar? Ontdek de belangrijkste factoren achter deze trend, waaronder inflatiecijfers, economische prestaties en monetair beleid.

Waarom zou de euro blijven verzwakken ten opzichte van de Amerikaanse dollar?

De euro is sinds het begin van dit jaar aan het dalen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Deze trend kan worden toegeschreven aan verschillende belangrijke economische factoren, waaronder verschillende inflatiepercentages en monetair beleid tussen de eurozone en de Verenigde Staten. Inzicht in deze factoren kan je inzicht geven in waarom de euro waarde blijft verliezen ten opzichte van de dollar.

Een blik op de recente prestaties van de euro

De euro, de officiële munteenheid voor 20 landen van de Europese Unie, is sinds begin 2024 met ongeveer 2,2% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ondanks een kleine recente opleving is de wisselkoers (EUR/USD) op een historisch laag niveau gebleven, net onder de 1,08 vanaf mei 2024. Deze aanhoudende zwakte is voornamelijk te wijten aan het contrasterende monetaire beleid tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat heeft geleid tot een aanzienlijke spread in hun rendementen op staatsobligaties.

Inflatietrends spelen een belangrijke rol in dit verhaal. In de eurozone is de inflatie gedurende 2024 gestaag gedaald. De algemene consumentenprijsindex (CPI) daalde van 2,9% in januari naar 2,4% j-o-j in april, het laagste niveau sinds oktober 2023. Het is belangrijk om te onthouden dat de inflatie in de eurozone in oktober 2022 een piek van 10,6% bereikte, gedreven door torenhoge energieprijzen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne.

Hogere rentetarieven in de VS moedigen ook valutahandel aan. Deze forex trading strategie houdt in dat je leent in een valuta met een lagere rente om te investeren in een valuta met een hogere rente, waarbij je profiteert van het verschil. Momenteel is de daggeldrente van de ECB 4%, terwijl die van de Fed varieert van 5,25% tot 5,5%. Deze aanzienlijke spread stimuleert beleggers om vast te houden aan de hoger renderende Amerikaanse dollar en de lager renderende euro te verkopen.

Om deze hoge inflatie te bestrijden, heeft de ECB haar beleidsrente sinds 2022 agressief verhoogd. Tijdens haar recente vergaderingen besloot de ECB echter om verdere renteverhogingen op te schorten. In april nam de ECB een meer dovish standpunt in en suggereerde dat een renteverlaging in juni gepast zou kunnen zijn als de inflatie dichter bij het streefniveau van 2% komt. ECB-president Christine Lagarde benadrukte dat het rentepad van de eurozone de VS niet hoeft te volgen, waar de inflatie dit jaar is gestegen.

Economische stagnatie en de behoefte aan ondersteuning

De economie van de eurozone heeft het moeilijk, met een groei van het bruto binnenlands product (bbp) die ternauwernood aan een recessie ontsnapt. In het vierde kwartaal van 2023 groeide het BBP van de eurozone met slechts 0,1%. Grote economieën zoals Duitsland, Frankrijk en Italië zagen hun productiesectoren langdurig krimpen. Ondanks enkele tekenen van herstel heeft de eurozone duidelijk een meer ondersteunend monetair beleid nodig om haar economie te stimuleren.

De inflatie in de VS is daarentegen hoog: de CPI steeg van 3,1% in januari naar 3,5% in maart. Hoewel voor april een lichte afkoeling tot 3,4% werd verwacht, blijft de inflatie hoger dan in de eurozone. De Fed handhaaft een havikistische houding en geeft aan dat de rente voor langere tijd hoog zal blijven.

De Amerikaanse economie heeft zich sterk hersteld sinds de pandemie, met een BBP-groei die de eurozone met meer dan het drievoudige overtreft en 3,4% bedraagt in het vierde kwartaal van 2023. Hoewel er begin 2024 een lichte vertraging optrad, blijft het economische momentum in de VS sterk genoeg voor de Fed om de rente langer hoog te houden dan de ECB.

De verwachting dat de ECB de rente eerder zal verlagen dan de Fed, heeft geleid tot grotere spreads tussen de rente op Amerikaanse staatsobligaties en die op staatsobligaties uit de eurozone. Dit betekent dat handelaren verwachten dat de obligatiekoersen in de eurozone sneller zullen stijgen. Grote financiële instellingen zoals Pimco en JPMorgan Asset Management hebben als reactie op deze verwachtingen hun posities in Europese staatsobligaties vergroot.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Gezien deze dynamiek zal de euro in de nabije toekomst waarschijnlijk zwak blijven ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De uiteenlopende koersen van de ECB en de Fed, in combinatie met de economische omstandigheden in beide regio's, duiden erop dat de Amerikaanse dollar sterker zal blijven worden. Voor beleggers en bedrijven is inzicht in deze trends cruciaal om weloverwogen financiële beslissingen te kunnen nemen.

Samengevat is de verzwakking van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar een probleem met vele facetten dat wordt veroorzaakt door verschillen in inflatiecijfers, economische prestaties en monetair beleid tussen de eurozone en de VS. Als je op de hoogte blijft van deze factoren, kun je beter je weg vinden in de complexe wereld van de valutawissel en betere financiële keuzes maken.