CASTRICUM - Rond onze gemeente, in de Eilandspolder en Mijzen (Schermer, gemeente Alkmaar) zijn dode watervogels gevonden die blijken besmet met het H5N8-vogelgriepvirus. Het gebied binnen een straal van 20 km van de vindplaatsen wordt nu als besmet beschouwd. Daaronder vallen ook de gemeenten Heiloo, Uitgeest en Castricum. Daarnaast zijn dode vogels aangetroffen in de Limmerdie (Akersloot, gemeente Castricum), maar daarbij is niet vastgesteld dat ze ook daadwerkelijk vogelgriep hadden. Wie dode vogels aantreft, wordt geadviseerd ze niet aan te raken en de vindplaats direct te melden bij gemeente of hoogheemraadschap.

Een dode vogel draagt niet altijd het virus

Een dode vogel wil niet zeggen dat deze het virus draagt. Bij vondsten van meerdere (meestal 20) kadavers worden die exemplaren naar de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) gestuurd voor sectie. De NVWA stelt vast of het virus in een bepaalde gemeente is uitgebroken.

Waar is het vastgesteld

Inmiddels is in Noord-Holland H5N8 vastgesteld in de regio’s Waterland, Den Oever, Medemblik, Opmeer/Kolk van Dussen, Enkhuizen/De Kreupel, Oostzaan/'t Twiske, Texel en Eilandspolder. Meldingen van dode vogels komen ook uit Limmerdie/Akersloot, Hoorn/De Hulk, Schardam/Floriskoog, Anna Paulowna/Waterberging Twisk. Het virus is hier (nog) niet vastgesteld.

Zo snel mogelijk opruimen

De dode vogels moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Dat voorkomt niet de verspreiding van het virus, maar het zorgt er wel voor dat de verspreiding langzamer gaat. Vindt u een dode (water)vogel? Meldt u dat daarom alstublieft:

 • is de vogel gevonden binnen de bebouwde kom, bel dan de gemeente Heiloo (072) 535 66 66 Uitgeest 140251 Castricum 140251.
 • is de dode vogel gevonden buiten de bebouwde kom, bel dan het Hoogheemraadschap HHNK, (072) 582 8282.
 • is de vogel gevonden bij/op de Waddenzee, Markermeer, Gouwzee en primaire dijken, bel dan Rijkswaterstaat: 088 797 45 17.

Achtergrond en veel gestelde vragen en antwoorden

Historie

Vogelgriep is landelijk vastgesteld in Flevoland, Friesland en Noord-Holland. In oktober werd in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 al gevonden. Voor heel Nederland is sinds 9 november een ophokplicht en afschermplicht van kracht voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Het belangrijkste doel van de ophokplicht is te voorkomen dat het virus vanuit de natuur in bedrijfsgebouwen en legbatterijen terechtkomt. Pluimveehouders en bijvoorbeeld wandelaars in de natuur wordt sterk afgeraden om dode watervogels aan te raken.

Handelingsperspectief en vragen van inwoners

Raak de vogels niet aan. Er zijn geen aanwijzingen dat H5N8 besmettelijk is voor mensen, maar zeker is dit niet. Meld de vindplaats van dode vogels binnen de bebouwde kom bij uw gemeente, met een duidelijke omschrijving van de vindplaats. Dode vogels buiten de bebouwde kom kunt u melden bij het hoogheemraadschap HHNK, (072 582 8282). Gemeenten en HHNK werken samen om zo snel mogelijk kadavers op te ruimen en daarmee verspreiding van het virus te voorkomen.

Meest gestelde vragen

Ik heb dode watervogel(s) gevonden, wat moet ik doen?

Het aantreffen van meerdere dode vogels op één plek kan wijzen op vogelgriep. Neemt u contact op met uw gemeente (wanneer de kadavers binnen de bebouwde kom liggen) of het hoogheemraadschap (buiten de bebouwde kom) via 072 582 8282. Raak de kadavers niet aan.

Bij het aannemen van uw melding vragen wij u naar:

 • uw naam en telefoonnummer
 • de locatie
 • het aantal vogels

U ontvangt geen terugkoppeling over uw melding. Wij willen graag uw telefoonnummer noteren zodat onze collega's - die zijn belast met het opruimen van de kadavers - u eventueel kunnen bereiken als zij aanvullende informatie nodig hebben.

Wie komt de dode dieren opruimen?

HHNK, Rijkswaterstaat en de gemeenten waarin dode dieren zijn aangetroffen werken samen om de kadavers op te ruimen.

Wanneer worden de dode vogels weggehaald?

De kadavers worden zo snel mogelijk weggehaald, om verspreiding van het virus te voorkomen. Het Hoogheemraadschap werkt hierbij samen met de gemeente en Rijkswaterstaat.

Is vogelgriep besmettelijk voor mensen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus op mensen is klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten lopen een risico op een infectie met een dierlijk griepvirus. Verschijnselen zullen zich dan uiten als een lichte griep. Herkent u bij uzelf griepverschijnselen én bent u langdurig in de buurt van gevogelte geweest, neem dan contact op met uw huisarts.

Als vogelgriep niet besmettelijk is voor de mens, waarom mag ik de dieren dan niet aanraken of zelf weghalen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus naar mensen is klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten, lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus. Maar het is beter dat u geen enkel risico loopt. Wij adviseren de kadavers van dode wilde watervogels niet aan te raken. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Welke maatregelen worden er genomen om uitbreiding van besmetting te voorkomen?

Voor heel Nederland is een ophok- en afschermplicht ingesteld voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Het belangrijkste doel van de ophokplicht is te voorkomen dat het virus vanuit de natuur in bedrijfsgebouwen en legbatterijen terechtkomt. Ook kinderboerderijen en particulier pluimvee komt onder steeds strengere regels te staan. Voor actuele informatie: kijk op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep.

De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit houdt toezicht op het naleven van deze regels.

 • U kunt hier zelf aan bijdragen door:
 • de dode dieren niet aan te raken
 • zelf niet het water in te gaan op plekken waar dode dieren zijn gevonden
 • uw hond niet het water in te laten gaan op plekken waar dode dieren zijn gevonden
 • beter nog: houdt uw hond aangelijnd, zodat de hond niet met kadavers in contact komt
 • uw vondst onmiddellijk door te geven aan de gemeente of hoogheemraadschap HHNK
 • let op na een wandeling: via uw schoenzolen kunt u vogeluitwerpselen en dus het virus verspreiden

Waar zijn de dode vogels gevonden?

Veel dode vogels zijn in de eerste twee weken aangetroffen rond de Gouwzee. Sinds eind november zijn exemplaren gevonden in steeds meer andere gemeenten. Bij een vondst van meerdere (afhankelijk van het soort vogel) kadavers bij elkaar, stuurt HHNK, de gemeente of de gebiedsbeheerder ze naar de NVWA voor onderzoek. Inmiddels is H5N8 vastgesteld in de regio Waterland, Den Oever, Enkhuizen/De Kreupel, Oostzaan/'t Twiske, Texel en Eilandspolder/Schermer. Meldingen van dode vogels komen ook uit Hoorn/De Hulk, Schardam/Floriskoog, Anna Paulowna/Waterberging Twisk en Limmerdie/Akersloot. Het virus is hier (nog) niet vastgesteld.

Buiten Noord-Holland is H5N8 vastgesteld bij zowel watervogels als pluimveebedrijven in de Flevopolder en Friesland.

Is het vogelgriepvirus gevaarlijk voor andere dieren?

Net als voor de mens geldt ook voor dieren: vermijd uit voorzorg contact met de dode watervogels. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht. Let u echter goed op: u kunt ongemerkt het virus verspreiden. Bijvoorbeeld als u tijdens een wandeling in de natuur vogelpoep via uw schoenzolen meeneemt en andere plaatsen bezoekt.

Ik heb per ongeluk toch een dode watervogel aan geraakt. Wat nu?

Er is geen reden tot paniek. Het aanraken van een dode vogel levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Bent u, uw kind (of uw huisdier) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met desinfecterende zeep en/of goed afspoelen! Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Hoe lang duurt het totdat de dode vogels zijn opgeruimd?

Het opruimen van de kadavers is donderdag 10 november gestart, na de eerste meldingen. Er komen nog steeds nieuwe meldingen. Dat betekent dat het virus nog steeds rondwaart. Het is onmogelijk te voorspellen wanneer de verspreiding van het virus zal stoppen. We blijven gemelde kadavers opruimen zolang dat nodig is.