NEDERLAND - Vandaag, vrijdag 8 maart, staat weer in het teken van Internationale Vrouwendag. Ieder jaar viert men op 8 maart het gevoel van strijdbaarheid en van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht.


In Nederland, waar sinds 1912 Internationale Vrouwendag wordt georganiseerd, viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties 8 maart op vele diverse manieren. Het doel is aandacht te vragen voor thema's als seksueel geweld, discriminatie en racisme, economische zelfstandigheid, zorg en arbeid. Het is een viering, maar ook een dag om te demonstreren, protesteren en aandacht te vragen voor alles wat beter kan.

Behalve de diverse vrouwenorganisaties wordt 8 maart de laatste jaren door steeds meer organisaties, zoals theaters, musea, scholen en universiteiten, aangegrepen om activiteiten te organiseren.

Door het gehele land staan op deze dag activiteiten gepland. Op de website van Internationale Vrouwendag Nederland staat een uitgebreid overzicht van alle activiteiten per provincie.