ALKMAAR - Rond middernacht in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 augustus is er brand uitgebroken in een loods aan de Madame Curiestraat in Alkmaar. Brandweerkorpsen uit de gehele regio zijn gealarmeerd om te brand te bestrijden. Door de grote rookontwikkeling wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Omwonenden hebben een NL-Alert ontvangen met deze boodschap. Hieronder leest u de veel gestelde vragen en antwoorden.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Op speelplekken liggen roetdeeltjes en verbrandingsresten. Wat moet ik doen?

Kinderen steken vaker hun handen of voorwerpen in hun mond. Daarom adviseren wij u om hier zorgvuldig mee om te gaan.

 • Bekijk de speelplekken en eventuele speeltoestellen goed, zoals schommel, zandbank, glijbaan of trampoline. Roetneerslag op speeltoestellen kunt u met warm water en zeep verwijderen;
 • Zichtbare brokstukken kunt u met handschoenen oppakken, in een vuilniszak stoppen, die goed dichtbinden en inleveren als klein chemisch afval bij uw gemeente. Doe ook de wegwerphandschoenen bij het afval. Of spoel keuken handschoenen schoon in een warm sopje;
 • Grasveldjes waarop kinderen spelen kunt u het beste maaien. Het gemaaide gras kunt u verzamelen en in de groene afvalbak doen.
 • Hebt u een zandbak en ziet u roet in de zandbak liggen? Haal dan de bovenste laag zand met handschoenen aan uit de zandbak. Doe dit zand in de grijze afvalbak. En doe schoon zand in de zandbak.

In mijn tuin liggen verbrandingsresten en roetdeeltjes. Wat moet ik doen?

 • Verbrande brokstukken bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. Deze stoffen kunt u binnen krijgen via de huid, via de mond of via inademing naar uw longen. Roet en brokstukken aanraken zonder handschoenen is daarom onverstandig.
 • Als u van de gemeente hoort dat u zelf de verbrandingsresten en roetdeeltjes mag verwijderen, dan kunt u dit het beste zo doen:
  • Zichtbare brokstukken kunt u met handschoenen oppakken, in een vuilniszak stoppen, die goed dichtbinden en inleveren als klein chemisch afval bij uw gemeente. Doe ook de wegwerphandschoenen bij het afval. Of spoel keuken handschoenen schoon in een warm sopje;
  • Zichtbare roetdeeltjes op bijvoorbeeld uw auto, fiets oftuinmeubilair kunt u afwassen met warm water en zeep.
  • Gras kunt u het beste maaien. Het gemaaide gras kunt u verzamelen en in de groene afvalbak doen.
  • Kinderen stoppen vaak hun handen of dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Het advies is daarom om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op brokstukken en roet en dit weg te halen.

Waait de rook uw kant op?

 • Blijf uit de rook! In rook zitten altijd gevaarlijke stoffen.
  • Sluit deuren en ramen en zet ventilatiesystemen uit. Zo blijft de rook buiten uw woning. Blijf binnen.
  • Waarschuw mensen en help mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven.
  • Volg het nieuws op deze websiteRook is schadelijk.
  • Wat kan ik doen om zo min mogelijk rook in te ademen? Ga niet bij de brand kijken. Ga naar binnen. Kunt u nergens naar binnen? Zorg dat u uit de rook staat.

  • Hoe weet ik of ik deuren en ramen weer mag openen? Als de rook weg is, krijgt u bericht dat deuren en ramen weer open mogen. Ook ventilatiesystemen kunt u dan weer aanzetten. Dat nieuws vindt u op deze website.

  • Wat moet ik doen als ik rook heb ingeademd? Heeft u toch rook ingeademd? Dan kunt u last hebben van een licht geïrriteerde keel, hoesten, prikkende ogen, prikkeling van de bovenste luchtwegen of hoofdpijn. Rook kan ook benauwdheidsklachten en piepen veroorzaken. COPD patiënten, astmapatiënten of kinderen zullen hier eerder last van krijgen. In de meeste gevallen gaan de klachten vanzelf over als u geen rook meer inademt. Is dit niet het geval? Of maakt u zich zorgen? Dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.

  • Wat moet ik doen als mijn ogen geïrriteerd zijn door de rook? Zijn uw ogen geïrriteerd door de rook? Spoelen met lauw water kan helpen. In de meeste gevallen gaan de klachten vanzelf weer over. Is dit niet het geval? Of maakt u zich zorgen over uw ogen? Dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.

  • Ik ben naar de brand gaan kijken. Wat moet ik met mijn kleding doen die ik toen aanhad? Heeft u in de rook gestaan? Dan is het advies om uw kleding te wassen. Zo verwijdert u brandlucht en roetdeeltjes uit de kleding.

  • Kan ik onderzocht worden? Verdwijnen de klachten vrijwel direct als u niet meer in de rook staat? Dan is onderzoek niet nodig. Kans op blijvende gezondheidsschade is dan onwaarschijnlijk. Blijft u wel last houden van gezondheidsklachten door de rook? Dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.

  • Waarom doet de brandweer metingen? De brandweer doet metingen om acute gezondheidsrisico's te bepalen. De brandweer meet hoe groot de rookwolk is en bekijkt welke kant de rookwolk uitgaat. Zo brengt de brandweer het effectgebied in kaart. Ook onderzoekt de brandweer of en waar roetdeeltjes of zelfs asbestdeeltjes neerkomen. Daarnaast kan de brandweer meten of in de rook specifieke stoffen, zoals bijvoorbeeld dioxine, zitten.

  • Hoe weet de brandweer of asbest vrijkomt bij een brand? Bij sommige branden vermoedt de brandweer dat asbestdeeltjes vrijkomen. De meetploeg van de brandweer gaat dan op zoek naar asbestdeeltjes in de omgeving van de brand. Ook schakelt de brandweer een gespecialiseerd bedrijf in om de verspreiding van de asbestdeeltjes in kaart te brengen.

  • Waarom moeten mensen hun huis of bedrijf uit? Soms komt vuur te dichtbij. Of soms is de rook zo dik dat blijven niet verstandig is. Dan zorgen de brandweer, de politie en de gemeente dat mensen ergens anders naartoe kunnen.

  GEBIED IS AFGEZET

  Ik woon in het afgezette gebied, mag ik mijn huis uit?

  Nee, u mag pas weer naar buiten wanneer het gebied is vrijgegeven. De gemeente zal u hierover informeren. Houdt u de diverse informatiekanalen zoals RTV-NH en de website van uw gemeente in de gaten.

  Hebben huisdieren nog speciale aandacht nodig?

  Wij adviseren u om uw huisdieren binnen te houden, totdat het gebied is vrijgegeven.

  Mag ik zwemmen in oppervlaktewater/buitenzwembaden?

  Indien het zwemwater in het afgezette gebied ligt, zal de gemeente u hierover informeren.

  NA DE BRAND – TUIN EN SPEELPLEKKEN

  Mijn kinderen speelden in de tuin/zandbak tijdens de brand. Moet ik mij zorgen maken?

  De kans op klachten als prikkelende ogen, neus, keel en luchtwegen die leiden tot tranen en hoesten, is erg klein. Bovendien gaan de klachten voorbij wanneer uw kinderen uit de rook zijn. Maakt u zich ongerust vanwege mogelijke klachten? Dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.

  NA DE BRAND – MIJN HUIS

  Ik heb tijdens de brand mijn ramen open gehad. Wat moet ik doen?

  Deze vraag zal specifiek per situatie moeten worden beantwoord, omdat dit afhankelijk is van de stoffen die tijdens de brand zijn vrijgekomen en de locatie van uw huis ten opzichte van de brand en de rook. U kunt een mail sturen naar info@ggdhn.nlDe gemeente zal u informeren of in uw buurt roetdeeltjes zijn neergeslagen. Wordt uw huis door een professioneel schoonmaakbedrijf schoongemaakt vanwege de roet? Dan kunt u pas weer in uw huis als de schoonmakers klaar zijn. Een kleine hoeveelheid roet in uw huis kunt u schoonmaken met warm water en zeep.

  Hoe krijg ik de brandgeur/stank uit mijn huis?

  Als er geen rook meer is, kunt u uw huis ventileren. U kunt ramen en deuren open zetten en de ventilatie weer aanzetten. Heeft u brandlucht in uw gordijnen en/of kleding? Dan kunt u deze wassen.

  NA DE BRAND – GROENTE EN FRUIT

  Ik heb groente/fruit in mijn tuin. Kan ik die nog eten?

  U kunt uit voorzorg de groente en het fruit uit uw tuin het beste schillen, pellen of wassen.

  Ik heb groente/fruit in mijn kas. Kan ik die nog eten?

  Groente en fruit uit de kas kunt u zonder extra maatregelen opeten als de ramen van de kas dicht stonden tijdens de brand. Anders kunt u de groente of het fruit uit voorzorg het beste schillen, pellen of wassen.

  Ik heb groenten en/of fruit gegeten uit mijn tuin, kan ik daar ziek van worden?

  Was de groente of het fruit zichtbaar verontreinigd met roet? Dan heeft u mogelijk een licht verhoogd risico gelopen om op lange termijn ziek te worden als u de groente of niet fruit niet heeft gewassen of geschild en als u er heel veel van heeft gegeten.

  Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook?

  De directe gevolgen van het inademen van kleine hoeveelheden rook zijn prikkeling van ogen, neus, keel en luchtwegen. Deze prikkeling zorgt voor tranen en hoesten. Hoe hoger de concentratie rook die u inademt, hoe sneller deze klachten optreden en hoe heftiger u ze ervaart. De klachten verdwijnen vaak snel weer, zodra u in de frisse lucht bent en geen rook meer inademt. Mensen met gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld door astma of COPD, kunnen zich benauwd voelen of kortademig worden. Wanneer specifieke stoffen bij de brand vrijkomen, krijgt u dat zo snel mogelijk te horen. Specifieke stoffen zijn bijvoorbeeld asbest of dioxine. U krijgt dan te horen wat u zelf kunt doen om u te beschermen tegen de effecten die deze stoffen kunnen hebben op uw gezondheid.

  Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?

  Wanneer u rook heeft ingeademd kunt u last krijgen van prikkelende ogen, neus en luchtwegen. Uw ogen kunnen gaan tranen en u kunt gaan hoesten. Hoe meer rook u hebt ingeademd, hoe sneller uw lichaam reageert en hoe langer de klachten duren. Als u denkt dat u aan een schadelijke hoeveelheid rook bent blootgesteld en de klachten van irritatie blijven aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts.

  Kan blootstelling aan rook blijvende gevolgen voor de gezondheid opleveren?

  Zeer grote hoeveelheden rook inademen kan leiden tot aanhoudende problemen met de luchtwegen. Uit recent onderzoek blijkt nu ook dat kort en heel veel keer per jaar rook inademen de kans op longkanker doet toenemen. Brandweermensen moeten daarom adembescherming dragen als zij in de rook staan. Na een brand moeten daarom zij hun pakken en andere materialen goed schoonmaken.