BERGEN - Op woensdag 2 mei 2018 reikt mevrouw drs. H. Hafkamp, burgemeester van de gemeente Bergen aan mevrouw L.F.J. Herman uit Schoorl een Koninklijke onderscheiding uit.

Mevrouw Herman ontvangt de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding wordt uitgereikt ter gelegenheid van de slotbijeenkomst, die wordt gehouden in verband met de opheffing na 15 jaar van de Stichting Computer Sociëteit Bergen.

De Koninklijke Onderscheiding is aan mevrouw Herman toegekend, omdat zij wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Motivatie en achtergrondinformatie
Decoranda (73), mevrouw Herman ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

2003-mei 2018:
Vrijwilliger bij en voorzitter van de Stichting Computer Sociëteit Schoorl. De stichting heeft als doel om oudere inwoners vertrouwd te laten maken met elektronische apparatuur. Mevrouw Herman organiseert diverse cursussen over computergebruik en levert een bijdrage aan de wekelijkse lezingen en ondersteuningsactiviteiten. Zij organiseert speciale bijeenkomsten en verzorgt de attenties. De stichting wordt in mei 2018 opgeheven.

2007-heden:
Vrijwilliger bij en penningmeester, president en commissaris (2015 tot heden) van een district van de Lionsclub Bergen-Egmond- Schoorl. Zij is lid van de structuurraad ICT en administratie en medeoprichter van de landelijke, lokale en clubwebsite. Mevrouw Herman onderhoudt en geeft cursussen over het beheren en het verwerken van input op deze websites. Zij heeft zich actief ingezet voor een project in het dorpje Dinga, in de binnenlanden van Congo (Afrika). De Lionsclub ondersteunde het project van 2007 tot 2012. Sindsdien ondersteunt mevrouw Herman het project op persoonlijke titel.