Als je aan je kinderen moet vertellen dat papa en mama niet samen verder willen, dan kan dat oor veel emoties en onzekerheid zorgen. Kinderen maken zich vaak grote zorgen over de toekomst. Waar gaan we wonen, bij papa of bij mama, of om beurten bij allebei? En hoe moet dat dan met school en vriendjes? Het is heel belangrijk om de echtscheiding goed te bespreken met de kinderen. Als ze oud genoeg zijn kunnen ze aangeven hoe ze de toekomst zien als papa en mama apart gaan wonen. Het is heel belangrijk om de onderlinge verstandhouding zo goed mogelijk te houden en ruzies bij voorkeur niet over de hoofden van de kinderen uit te vechten.

Schakel een mediator in

Als jullie er samen uit willen komen en goede afspraken willen maken, dan kan het heel goed zijn om een mediator in de arm te nemen. Deze spreekt met jullie beiden, apart of samen, over het afwikkelen van de scheiding. Zaken als verdeling van spullen en wie blijft er eventueel in jullie huis wonen komen aan de orde. Maar ook alles wat er geregeld en afgesproken moet worden voor de kinderen. Wordt er alimentatie betaald of niet? Zo niet, hoe worden dan de kosten verdeeld? En natuurlijk het belangrijkste: bij wie hebben de kinderen hun hoofdverblijf en wanneer zien ze de andere ouder. Als kinderen oud genoeg zijn mogen ze daar zelf ook hun zegje over doen. Bij de onderhandelingen moeten ook bezittingen en schulden worden verdeeld. De mediator maakt een convenant en een ouderschapsplan. Als jullie daar beiden mee instemmen dan ondertekenen jullie de stukken en kan de advocaat het verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. De rechter zal het convenant en ouderschapsplan toetsen, als daar geen zaken in staan die tot vragen leiden, dan wordt de echtscheiding uitgesproken en zijn daarmee het ouderschapsplan en convenant rechtsgeldig.

Hoe zit dat bij samenwonen?

Een stel dat niet is getrouwd maar wel een samenlevingscontract heeft, hoeft niet naar de rechter om de relatie te laten ontbinden. Maar een samenlevingscontract ontbinden kan natuurlijk wel gevolgen hebben, zeker als er tijdens de relatie kinderen zijn geboren die op het moment dat jullie uit elkaar gaan nog minderjarig zijn. In principe kun je een samenlevingscontract beëindigen door elkaar een brief te sturen waarin je aangeeft dat met ingang van de in de brief genoemde datum het samenlevingscontract wordt beëindigd. Als er minderjarige kinderen zijn waarvan jullie beiden de ouders zijn, dan moet er wel een ouderschapsplan worden opgesteld waarin afspraken over de kinderen worden vastgelegd.

Afspraken wijzigen

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat vastgelegde afspraken over de kinderen wijzigen. Als het om een kleine aanpassing gaat en jullie maken hierover goede afspraken dan kan dat onderling geregeld worden. Gaat het om iets essentieels, zoals het woonadres van de kinderen, dan moet het ouderschapsplan daarop worden aangepast.