ALKMAAR - Begin van dit jaar heeft het college van B&W besloten een breed onderzoek te starten naar het verbeteren van de bereikbaarheid van het Oostelijk stadsdeel, inclusief het traject Wageweg – Bierkade in beide richtingen. Dit onderzoek, met een ruimtelijke insteek, is in de afgelopen maanden uitgevoerd door bureau BVR uit Rotterdam. Het onderzoek moest ook het scheiden van verkeersstromen inzichtelijk maken, inclusief een alternatieve route voor fietsers.

Eerdere studies

Eerdere studies toonden al aan dat tweerichtingsverkeer op de Wageweg- Bierkade grote verkeersintensiteit met zich meebrengt en forse aanpassingen op zowel het kruispunt Friesebrug als op de Wageweg-Bierkade zou betekenen. In de laatste studie was de doorstroming acceptabel maar gaf een te hoge verkeersintensiteit om tot een veilige oplossing te komen voor het fietsverkeer.

Binnenring opschalen en naar buiten verleggen

Bureau BVR heeft een integraal perspectief voor de lange termijn ontwikkeld. Het bureau constateert dat de infrastructuur van Alkmaar Oost onvoldoende is meegegroeid met de ruimtelijke ontwikkeling. Met name de binnenring is niet meegegroeid met de groei van de stad. Het bureau stelt voor om de huidige binnenring van Alkmaar verder op te schalen en naar buiten te verleggen. Hierdoor ontstaat ruimte voor verdere binnenstedelijke ontwikkeling en de transformatie van woon- en werklocaties. Tevens wordt voorgesteld om het bestaande verkeerssysteem van de stad te moderniseren en hierin innovaties door te voeren (o.a. vervoersknopen ontwikkelen waar verschillende wijzen van transport op elkaar aansluiten). De investeringen die hiermee zijn gemoeid kunnen gekoppeld worden aan de financiering van de herontwikkelingsgebieden aan de oostkant van de stad.

Korte termijn alternatieve routering fietsverkeer

Het bureau heeft ook specifiek gekeken naar mogelijkheden voor alternatieve routes voor het fietsverkeer ter hoogte van de Wageweg - Bierkade. Zo is gekeken naar een fietsbrug en een fietspad hangend aan kade of drijvend op het water. Geadviseerd wordt deze alternatieven niet verder uit te werken omdat het o.a. het Victoriepark zou aantasten en dit beperkingen oplevert op het nautische vlak.

Collegebesluit

Het college van B&W heeft op 27 juni beoordeeld dat tweerichtingsverkeer op de Bierkade-Wageweg op basis van de huidige rapportages binnen de vastgestelde uitgangspunten ruimtelijk en verkeerskundig niet uitvoerbaar is.