ALKMAAR - Wie in Overdie of Kooimeer woont en de naam ‘NoLimit’ hoort, weet goed wat de Trefpunt voor deze wijken betekend. Al vijf jaar komen de buurtbewoners dagelijks in grote getalen hierheen om deel te nemen aan de aangeboden maatschappelijke- en sportactiviteiten. Meer dan 16 verschillende nationaliteiten hebben al een plekje gevonden bij ‘NoLimit’. Zij komen om te sporten, om gezellig samen te komen en kennis te maken met elkaar, maar ook om eventuele problemen aan de orde te stellen, het delen van elkaars ervaring of voor het vinden van gespecialiseerde hulp.

Beide initiatiefnemers: L’houcine Ouzgni en Marja van Huffel - zijn in 2014 gestart met zowel de sportactiviteiten als het Trefpunt. Dit is vooral tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Alkmaar. De Stichting O.W.O (Ontlast de Wijk Overlast) is in 2016 opgericht en maakt het mogelijk om nog gerichter tegemoet te komen aan de diverse wensen vanuit de wijken. Waar de sportactiviteiten en het ontmoetingspunt in aanvang bedoeld waren om overlast gevende jeugd uit de wijken te faciliteren, ontvangt ‘NoLimit’ nu wekelijks meer dan 350 wijkbewoners van alle leeftijden in het Trefpunt.

Kinderen vanaf drie jaar sporten tweemaal per week - onder de gediplomeerde leiding - tijdens de ‘Sport en Fun’ en ‘FunXtion’ lessen .Zij leren dan ook direct spelenderwijs de taal, waarden en normen en het respectvol omgaan met elkaar. Er wordt lesgegeven aan een grote groep jeugd uit Overdie en Kooimeer. Eenmaal per week wordt er ook met veel enthousiasme gekickbokst door de jeugd en kunnen zij in het Trefpunt altijd terecht voor het kijken van een filmpje , wat gamen of gezellig samenzijn met leeftijdsgenoten. No Limit levert als bewegingsdeskundigen ook een belangrijke bijdrage aan de Real Fit (Jogg) programma’s waarbij jeugd uit de wijk gestimuleerd wordt om op gezond gewicht te komen en te blijven. Deze projecten komen tot stand in samenwerking met meerdere professionals.

Volwassen: mannen en vrouwen hebben de mogelijkheid om meerdere malen per week laagdrempelige Kickboks lessen te volgen bij ‘NoLimit’ waar dan ook gretig gebruik van wordt gemaakt. Voor de vrouwen staan er gevarieerde en goed bezochte ‘Woman Only FunXtion’ lessen of ‘Woman Only Kickbokslessen’ op het programma.

Wedstrijdgroep: De Kickboks Wedstrijdgroep is een bijzonder onderdeel van ‘NoLimit’. Deze groep is voortgekomen uit hard werken van de deelnemers en uiteraard door de trainingen van de professionele begeleiders.

Passie: ‘NoLimit’ is passie! Ontstaan vanuit het hart van beide initiatiefnemers en dit heeft inmiddels ook hun hart gestolen . De sportactiviteiten zijn de entree bij ‘NoLimit’. Maar het belangrijkste is dat iedereen zich thuis voelt en dat de wijkbewoners een luisterend oor vinden als dat nodig is. Vele partners en instanties uit wijken werken al samen met ‘NoLimit’ waarmee we vooral verbindend kunnen zijn. Zo wordt maatwerk geleverd door bijvoorbeeld het Trefpunt tijdens de maand Ramadan ook s ’nachts open te stellen. Zodat jongeren worden opgevangen en daarmee de eventuele overlast in de wijken zelf afneemt. En wordt er bij diverse activiteiten en evenementen het JPT-team (Jeugd Preventie Team) ingezet .

Waardering: vanuit de wijken voor de activiteiten van ‘NoLimit’ is er zeker. Bijvoorbeeld door een prachtige alinea uit het boek ‘Typisch Alkmaar 2018’, en de door de lokale politieke partij ‘OPA Alkmaar’ uitgereikte titel van ‘kaaskop van de maand’ in 2016. Maar bovenal gaat het natuurlijk om de waardering van de buurt- en wijkbewoners zelf, kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouders. Zij blijven vooral hun waardering tonen door hun voortdurende aanwezigheid!

Toekomst: ‘NoLimit’s’ doel voor de toekomst is om samen met de geïnteresseerde buurtbewoners te onderzoeken waar we nog meer mogelijkheden zien voor samenwerking in de wijken om zo een nog completer en maatwerkgerichter programma in de toekomst aan te bieden. En? Voor iedereen die nog niet bekend is met No Limit en ideeën en/of tips heeft?

U bent van harte welkom om eens kennis te maken in het Trefpunt!