BERGEN - Het Toerisme en Innovatiefonds -kortweg T&I fonds- lijkt een schot in de roos. In 2016 werd in totaal €55.612 uitgekeerd aan nieuwe en innovatieve projecten die de kernen in de gemeente op een positieve manier op de kaart zetten en waar toeristen en inwoners van kunnen genieten. Voor het komende jaar is wederom een flink bedrag beschikbaar.

Innovatieve projecten
Aanvragen voor subsidie vanuit het fonds kunnen worden gedaan door initiatiefnemers van nieuwe, innovatieve projecten die de gemeente als geheel of een specifieke kern in het bijzonder, een economische of toeristische impuls kunnen geven. Projecten kunnen worden aangedragen door de gemeente zelf en door particulieren, ondernemers of instellingen.

In 2016 is in totaal €55.612 aan subsidie uitgekeerd aan onder andere Le Champion voor het project ‘Torenval’ waarbij zij tijdens de Fjoertoer in Egmond de 275 geleden in zee verdwenen St. Agneskerk deden herleven. Ook is een initiatief om het centrum van de kern Bergen tijdens de zomermaanden te verlevendigen met live muziek ondersteund en heeft bijvoorbeeld museum Egmond een bedrag ontvangen om digitale informatiepanelen aan te schaffen en zo mee te gaan in de wens van de hedendaagse bezoeker.

Versoepeling voorwaarden
Om nog meer goede ideeën mede mogelijk te maken, versoepelde het college eind vorig jaar de kaders van het toerisme-en innovatiefonds. In de praktijk bleek namelijk dat de regels te strak waren voor veel goede en mooie initiatieven. Aanvragen kunnen vanaf nu dan ook het hele jaar door worden ingediend en het fonds kan ook worden aangewend voor doorontwikkeling van bestaande projecten.

Goed idee? Stuur een aanvraag!
Ook in 2017 kunnen ondernemers met innovatieve ideeën weer een aanvraag doen voor een subsidie uit het fonds. Er is voor dit jaar nog €82.119 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden gestuurd aan info@bergen-nh.nl