ALKMAAR - In hectische werkomgevingen blijven stress en werkdruk gangbare klachten. Wanneer je er veel werk ligt en hiervoor niet voldoende tijd wordt geboden, kan stress toenemen. Het overzicht raakt zoek, waardoor het nog lastiger wordt om alles op tijd af te krijgen. Het managen van tijd kan helpen om hierin meer balans te brengen. Werkgevers erkennen steeds meer het belang van het aanbieden van effectieve trainingen, om de werklast te verlagen, de stresslevels te verzachten en om meer motivatie te verkrijgen bij werknemers. Trainingen in Time Management en met thema’s rondom het leren omgaan met stress en werkdruk springen effectief in op deze behoefte. Ervaren trainers weten precies waar het schort en kunnen overzicht brengen in chaotische werkomgevingen. Er wordt uitgegaan van het principe open inschrijving, waarbij gewerkt wordt volgens maatwerktrainingen. Afhankelijk van de organisatiebehoefte en het niveau van de deelnemers, kan de training zorgvuldig worden afgestemd op praktijksituaties. Dit maakt het mogelijk om de geleerde materie direct in de praktijk te implementeren.

Cursus Time Management

Wil je meer halen uit je werkdag, maar krijg je geen grip op het indelen van je tijd? Of wil je meer overzicht creëren om stress te vermijden? Dan is de training Time Management een uiterst geschikte keuze. Je leert hierin onder meer hoe je uitstelgedrag kunt voorkomen en welke werkzaamheden meer focus en een verbeterde kwaliteit opleveren. Zo krijg je overzicht en kun je gemakkelijker prioriteiten stellen. Deze training is voor iedereen waardevol, voor wie het concept tijd uitdagingen stelt. Je wilt tijd overhouden voor urgente zaken en minder aandacht kwijt zijn aan minder urgente zaken. Daarnaast leer je hoe je assertiviteit kunt ontwikkelen en hoe je nee durft te zeggen, tegen zaken die er minder toe doen. Effectief communiceren helpt bij het ontspannen omgaan met stress en het behalen van deadlines. In deze cursus time management kun je hier een begin in maken en deze vaardigheden oefenen.

Cursus omgaan met stress en werkdruk

In deze cursus omgaan met stress en werkdruk leer je hoe je kunt omgaan met toenemende stress op het werk. Het is belangrijk dat je op effectieve wijze leert omgaan met werkdruk, zodat stress minder wordt en je meer ontspannen kunt leven en werken. Verschillende onderwerpen worden besproken, die allen zijn toegespitst op de daadwerkelijke werkomstandigheden binnen de organisatie. Leer ontspannen werken en kenmerken van stress en hoge werkdruk herkennen. Krijg inzicht in de uitwerking van stress op je leven en wat persoonlijke stressfactoren zijn. Het tijdig signaleren van deze factoren helpt bij het wegnemen hiervan. Ook leer je beter omgaan met veranderingen en tegenslagen. Een goede manier om met deze thema’s te werken, zodat de werkervaring weer plezierig en haalbaar wordt.

Trainingen op maat

De trainingen worden volledig volgens maatwerk aangeboden, zodat het altijd herkenbare situaties behandeld en in de praktijk is toe te passen. In het intakegesprek wordt de organisatiebehoefte besproken en gekeken hoe de thema’s van de trainingen het beste behandeld kunnen worden. Zo is het voor iedereen geschikt, herkenbaar en toepasbaar.