NOORD-HOLLAND - In Noord-Holland zijn tientallen natuur- en recreatiegebieden die een belangrijke rol spelen in het recreatief gebruik van inwoners en toeristen.


Om inzicht te krijgen in het functioneren van deze gebieden en hoe de gebieden zich tot elkaar verhouden, heeft de provincie Noord-Holland een gebiedsoverstijgend onderzoek uit laten voeren. Belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn dat de recreatieve tekorten groot zijn en nog groter worden en dat de huidige balans tussen recreatie en natuur niet op orde is.

Het volledige onderzoek is gepubliceerd op de pagina Toerisme en recreatie.

Een aantal conclusies uit het onderzoek:

  • Op dit moment is naar schatting in ca. 70% van de gebieden in Noord-Holland sprake van een probleem met de draagkracht en huidige opvangcapaciteit van bezoekers.
  • Het aantal inwoners in Noord-Holland groeit naar verwachting van bijna 2,9 miljoen in 2021 naar bijna 3,4 miljoen in 2050. Dat is een stijging van ongeveer 500.000 inwoners. De toename van het aantal inwoners leidt tot een verwachte forse stijging van het aantal vrijetijdsactiviteiten van in totaal 43 miljoen vrijetijdsactiviteiten. Ook het aantal toeristische overnachtingen (binnenlands en buitenlands) neemt naar verwachting toe met 33%, dat is een stijging van bijna 17,2 miljoen. Hierdoor wordt de vraag naar groene recreatieruimte groter en neemt de recreatieve druk toe.
  • Op basis van een analyse van reisbereidheid en nieuwe woningbouwlocaties, concluderen de onderzoekers dat de recreatieve druk in de toekomst het meest gaat toenemen in de groen- en natuurgebieden in Zaanstreek Waterland, Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland en IJmond. Gezien de aantrekkingskracht van de kust voor zowel toerisme als recreatie wordt verwacht dat de kustgebieden met een extra groei rekening moeten houden.
  • Op dit moment is er in alle delen van Noord-Holland (behalve de Kop van Noord-Holland) een groot tekort aan recreatieruimte. Het tekort is relatief gezien het grootst in de regio’s West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam, Amstelland-Meerlanden: ongeveer 3,1 tot 5,9 keer het bestaande aanbod.
  • Als gevolg van de veranderende vraag ondervinden verschillende gebruikersgroepen in de natuur hinder van elkaar door botsende belangen. Zo moeten we er bijvoorbeeld rekening mee houden dat door elektrificering van mobiliteit op het fietspad, de snelheidsverschillen tussen recreantengroepen groter worden. Dit kan leiden tot hinder tussen gebruikersgroepen. Dit geldt overigens niet alleen op het fietspad.

De provincie Noord-Holland vindt een goede balans tussen natuur en recreatie noodzakelijk. Dit evenwicht komt steeds vaker in gevaar door toenemende drukte. Terreinbeherende organisaties (TBO’s), natuurorganisaties, gemeenten en de provincie werken al samen om de druk op de natuur en recreatiegebieden te spreiden.