ALKMAAR - Per januari 2017 heft Alkmaar hondenbelasting in de hele gemeente. In de voormalige gemeente Alkmaar gebeurde dit al, voor de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer is hondenbelasting nieuw. Het tarief wordt verlaagd van € 66,75 naar € 50,- per hond. Blindengeleidehonden en andere hulphonden vallen buiten de hondenbelastingplicht, evenals (boeren)erfhonden.

Hondenhaltes en hondentrimbanen

De inkomsten van de hondenbelasting worden besteed aan voorzieningen voor honden, zoals ‘hondenhaltes’; dit zijn afvalbakken voorzien van dispensers met biologisch afbreekbare afvalzakjes om de hondenontlasting op te ruimen. Hiermee worden hondenbezitters gemotiveerd zich aan de opruimplicht te houden. Tevens worden hondentrimbanen, zwemplekken en losloop- en verbodsgebieden gerealiseerd en onderhouden. Hierbij is – naast de honden zelf – aandacht voor de veiligheid van zowel de hondenbezitters als de niet-hondenbezitters. Daarnaast worden ook middelen ingezet om de overlast door honden tegen te gaan, zoals de hondenpoepzuiger

Hondenpenning verdwijnt

De controle op hondenbelasting gebeurde tot nu toe met de hondenpenning; hondenbezitters dienden zelf aangifte te doen en ontvingen vervolgens eenmalig de hondenpenning om aan de halsband te hangen. Deze hondenpenning verdwijnt en als controlemiddel vinden per 2017 huis-aan-huis controles plaats, waarbij wordt nagegaan of hondenbezitters aangifte voor de hondenbelasting doen en ook betalen.

Coalitieakkoord

Met de “Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017” wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2015-2018.De gemeenteraad stelde de verordening onlangs vast.