NEDERLAND - Politie Zaanstreek heeft een groot geheimpje voor alle automobilisten!

Links van uw stuur zit een piepklein hendeltje. Als u deze naar beneden drukt, gaan aan de linkerkant van uw auto oranje lampjes knipperen.
Als u het hendeltje naar boven drukt, gaan aan de rechterkant van uw auto oranje lampjes knipperen.
Zo kunt u mede-weggebruikers laten weten welke kant u op gaat. En kunt u 90 euro boete voorkomen.

Gaaf hè!!! zegt politie Zaanstreek.

Het valt Politie Nederland op dat niet iedere automobilist de knoppen van de richtingaanwijzers goed kan vinden. In sommige auto’s zijn ze verstopt. Het is niet voor niets één van de grootste ergernissen in het verkeer.

Richting aangeven is verplicht

Even opfrissen. Het aangeven van richting is voor bestuurders een verplichting en geen vrijblijvende handeling. Wanneer je je richtingaanwijzer gebruikt, geef je als bestuurder duidelijk aan wat je doet of gaat doen. Handig, want andere verkeerdeelnemers kunnen je verkeersgedrag op de weg zo beter voorspellen en kunnen hier naar handelen.

De regels

Bestuurders moeten een teken met hun richtingaanwijzer geven als ze:

  • willen wegrijden
  • andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen
  • de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten
  • van rijstrook willen wisselen
  • bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Hierbij geef je richting aan nadat je in de voor, binnenspiegel, buitenspiegel en over je schouder gekeken hebt.

Richtingaanwijzer bij rechts of links afslaan

Kijk vóór je de richtingaanwijzer gebruikt eerst in je spiegels. Kijk ook links en rechts naast de auto (denk aan inhalers, fietsers, voetgangers). Zo ben je bewust van de ruimte die je hebt en vervolgens kunt nemen. Vóór je afslaat, ook even je snelheid minderen.

Richtingaanwijzer bij invoegen en inhalen

Zodra je voldoende ruimte hebt en je veilig kunt inhalen of invoegen, zet je de richtingaanwijzer aan en handel je direct. Ná de handeling zet je de richtingaanwijzer direct weer uit, tenzij je de doorgaande rijbaan verlaat op de snelweg. Dan zet je de richtingaanwijzer pas uit als blokmarkering eindigt en het witte puntvlak begint.

Dwingend gebruik van de richtingaanwijzer

Bij extreme drukte en filerijden kan het wel eens voorkomen dat je de richtingaanwijzer gebruikt om je ruimte te ‘claimen’, maar zie dit als een uitzondering. Wacht tot je de gelegenheid krijgt om de geplande actie uit te voeren en zoek oogcontact met de andere bestuurder of weggebruiker die je ruimte moet geven.

Zo, uw kennis is weer opgefrist. Ik hoop dat het helpt om je op een vriendelijke manier door het verkeer te verplaatsen. En u kunt 90 euro boete voorkomen.