BERGEN - Het college heeft de kaders van het toerisme-en innovatiefonds gewijzigd. In de praktijk blijkt dat de huidige regels te strak zijn voor veel goede en mooie initiatieven.  Aanvragen kunnen nu het hele jaar door worden ingediend en het fonds kan ook worden aangewend voor doorontwikkeling van bestaande projecten.

Economische of toeristische impuls

Gemeente Bergen beschikt over een toerisme-en innovatiefonds. Dit fonds is bedoeld voor  innovatieve initiatieven die de gemeente als geheel of een specifieke kern in het bijzonder, een economische of toeristische impuls kunnen geven. Bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren in de gemeente en ook de gemeente zelf kunnen projecten indienen voor een subsidie uit dit fonds. In het afgelopen jaar is er vanuit het fonds subsidie verleend aan een rondleiding door Schoorlse hofjes, live muziek in het centrum van Bergen gedurende de zomer en onlangs nog een spectaculaire act voor de Fjoertoer.

Aanvragen kan hele jaar

Verzoeken voor subsidie kunnen worden gemaild naar de info@bergen-nh.nl onder vermelding van ‘aanvraag toerisme- en innovatiefonds’.