NEDERLAND - ​Het Nederlandse Rode Kruis bestaat dit jaar 150 jaar. Om dit te vieren heeft de hulporganisatie gemeenten gevraagd om de Rode Kruis-vlag te hijsen. 

Hoe is het Rode Kruis ontstaan?
De Zwitserse bankier Jean Henry Dunant (1828 - 1910) was in 1859 toevallig getuige van een veldslag tussen het Franse leger onder Napoleon III en het Oostenrijkse leger bij het Italiaanse plaatsje Solferino. Na deze veldslag bleven 40.000 slachtoffers op het slagveld achter. NIemand keek naar hen om. Dunant kon dit niet aanzien. Hij ging de gewonden helpen. In zijn eentje was dit echter onbegonnen werk. Daarom riep hij de hulp in van de vrouwen in het dorp. Hij richtte met hen hulpposten in voor de gewonden van beide partijen. ​​

Op 19 juli 1867 was de oprichting van het Nederlandse Rode Kruis een feit. Koning Willem III tekende in Apeldoorn het Koninklijk Besluit Tot oprichting van 'eene Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde Krijgslieden in tijd van oorlog';  het Nederlandse Rode Kruis. Vier jaar daarvoor was het Internationale Rode Kruis opgericht door de Zwitserse bankier Henry Dunant. In 1859 was hij getuige van een veldslag bij het Italiaanse plaatsje Solferino waar 40.000 slachtoffers op het slagveld achter bleven zonder medische hulp. Dunant kon dit niet aanzien en richtte met deze herinnering in het achterhoofd het Internationale Rode Kruis op.

In Nederland

In 1870 kwamen de hulpverleners van het Nederlandse Rode Kruis voor het eerst in actie tijdens de Frans-Duitse oorlog. In Nederland hebben de hulpverleners van het Rode Kruis in 150 jaar vele duizenden mensen in nood kunnen helpen. Zo verleende het Rode Kruis hulp aan gewonden na het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen, bij de vuurwerkramp in Enschede, maar ook bij de watersnoodramp in 1953. In 2015 en 2016 kwam het Rode Kruis massaal in actie toen in Nederland veel vluchtelingen aankwamen die opgevangen.

Vrijwilligers

Bij rampen en crises werkt het Rode Kruis aanvullend aan de overheid. De vrijwilligers verlenen hulp aan al diegenen die dit nodig hebben, ongeacht wie zij zijn of waar zij vandaan komen. Maar liefst 32.000 vrijwilligers, in 254 afdelingen verspreid over het hele land, tonen iedere week weer aan dat het Rode Kruis diep geworteld is in de Nederlandse samenleving. Daarnaast meldden maar liefst 37.000 Nederlanders zich aan bij Ready2Help, het recent opgericht burgerhulpnetwerk: klaar om in actie te komen en hulp te bieden aan hen die dat nodig hebben.