NOORD-HOLLAND - Er kan nog wel wat verbeteren aan de omgevingen van de stations in Noord-Holland. Dat blijkt uit digitaal onderzoek dat de provincie Noord-Holland heeft gedaan naar hoe reizigers en niet-reizigers de stationsomgevingen in Noord-Holland beleven. Ongeveer 40 procent van de deelnemende mensen heeft suggesties gedaan voor het verbeteren van de stationsomgeving: 46 procent van de OV-gebruikers en 29 procent van de niet-OV gebruikers. Ze vinden bijvoorbeeld dat er meer groen en betere fietsenstallingen op en rond de stations zouden kunnen komen, meer horeca en winkels, warme en beschutte wachtruimte en betere verlichting, camera’s en muurschilderingen voor de sfeer.

Gedeputeerde ruimtelijke ordening Joke Geldhof pakt de handschoen graag op: “Het onderzoek levert veel informatie voor het verder ontwikkelen van de stationsomgevingen. Met het programma OV-knooppunten wil de provincie Noord-Holland de ruimte rondom stations beter benutten en verbeteren tot aantrekkelijke plek in stad of dorp om te wonen, werken, leren, ondernemen en/of verblijven. Met deze informatie kunnen we focus aanbrengen en duidelijke keuzes maken.” Alle 60 stationsomgevingen zijn onderzocht. Ruim 11.000 mensen deden mee aan het onderzoek.

Voorzieningen in directe omgeving stations kunnen beter
Het onderzoek is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten en kan helpen bij de aanpak van OV-knooppunten. Mensen die minimaal een dag per week gebruik maken van het OV waarderen stationsomgevingen duidelijk positiever dan de mensen die minder gebruik maken van het OV. OV-gebruikers zijn het meest kritisch over de voorzieningen in de directe stationsomgeving en het ervaren aanbod aan fietsenstallingen: respectievelijk 25 procent en 24 procent geeft hiervoor een onvoldoende. Het aspect veiligheid wordt het vaakst positief beoordeeld: door 60 procent.

Opvallend is dat de voorzieningen zowel positief als negatief beoordeeld worden: 55 procent is positief, terwijl anderen hier kritisch over zijn. Een mogelijke verklaring kan de verscheidenheid aan stationsomgevingen met uiteenlopende voorzieningen zijn. Mensen die geen of weinig gebruik maken van het openbaar vervoer hebben hierover vaker geen mening of een neutraal standpunt (zie grafiek).

Potentie individuele stations
Steeds meer gemeenten geven prioriteit aan ontwikkelingen en investeringen rondom hun stations. Veel stationsomgevingen maken op dit moment een transformatie door en krijgen in hun stationsgebied een mix aan bedrijven, woningen, horeca en andere voorzieningen.

In het onderzoek zijn enkele afzonderlijke stations waarbij de provincie nu actief betrokken is verder onderzocht. OV-gebruikers op de stations Haarlem en Hoorn zijn positiever over het aanbod van voorzieningen dan gemiddeld. Over deze stationsomgevingen zijn respectievelijk 80 en 71 procent van de deelnemers positief, terwijl de gemiddelde waardering van alle stations 55 procent is. Santpoort Noord scoort positief op bijna alle kenmerken, de aanwezige voorzieningen worden minder gewaardeerd. 34 procent geeft hiervoor een onvoldoende. De potentie van Santpoort-Noord met de mogelijkheden van recreatie in de omliggende natuur wordt genoemd. Op station Heemskerk zijn zowel reizigers als niet-reizigers kritisch over de voorzieningen en de sfeer en uitstraling met 40 procent, terwijl dit gemiddeld 20 procent is.