NOORD-HOLLAND - De rechtbank Noord-Holland heeft vanaf maandag 3 juni een schuldenloket. Medewerkers van het schuldenloket kunnen mensen met schulden verder helpen. Zij kunnen ervoor zorgen dat rechtzoekenden met financiële problemen snel bij de schuldhulpverlening van hun gemeente terechtkomen.

Doorverwijzing naar gemeente

Rechters en griffiers zien in de voorbereiding van een rechtszaak of op de zitting vaak mensen die last hebben van (beginnende) schulden. Willem Kevenaar, projectleider van de rechtbank: 'Helaas hebben veel Nederlanders financiële zorgen. Bij de rechtbank zien we deze groep met bijvoorbeeld betalingsachterstanden regelmatig op een zitting. Zij vinden het vaak moeilijk om zelf orde te scheppen. Met het schuldenloket denken we dat die mensen eerder worden gezien en gehoord, zodat er sneller kan worden gewerkt aan een passende oplossing. Zo hopen we te voorkomen dat mensen verder in de problemen komen'.

Schuldenfunctionarissen

Medewerkers van het schuldenloket kunnen door de rechter worden opgeroepen als in de voorbereiding van de rechtszaak of op een zitting blijkt dat de rechtzoekende schulden heeft. De schuldenfunctionaris gaat na de zitting met de rechtzoekende in gesprek, noteert de relevante gegevens en deelt deze, mits de rechtzoekende daarmee instemt, met de gemeente waar de rechtzoekende woont. De gemeente neemt vervolgens contact op met de rechtzoekende en begeleidt hem verder bij het oplossen van de schulden.

Tegengaan van schuldenproblematiek

Andere rechtbanken werken al langer met schuldenfunctionarissen. Zij zien dat de inzet van schuldenfunctionarissen bijdraagt aan een snellere hulp van mensen met schulden. Doorverwijzing is mogelijk vanuit alle rechtsgebieden en naar alle gemeenten in het arrondissement van de rechtbank Noord-Holland. Met de hulp van schuldenfunctionarissen verwacht de rechtbank bij te kunnen dragen aan het terugdringen van de schuldenproblematiek in de regio.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de pagina van het schuldenloket.