NOORD-HOLLAND - In Noord-Holland werken veel organisaties samen om ervoor te zorgen dat iedereen kan profiteren van recreatie en toerisme.


Een goede balans tussen natuur en recreatie is noodzakelijk. Dit evenwicht komt steeds vaker in gevaar door toenemende drukte. De provincie heeft de Ladder van Leisure vastgesteld die terreinbeherende organisaties (TBO’s) en gemeenten de mogelijkheid geeft de balans tussen recreatie en natuur in kaart te brengen en zo een (meer) evenwichtige keuze te maken tussen de verschillend belangen.

In Noord-Holland wordt het steeds drukker in de recreatiegebieden. Dit komt door de groei van het aantal inwoners en meer toeristen die de natuur bezoeken. Ook is er een toenemende behoefte aan buitenrecreatie als gevolg van veranderingen in levensstijlen, waardoor mensen vaker “naar buiten” gaan in hun vrije tijd. De verwachting is dat het recreëren in de natuur en het ‘naar buiten kunnen dicht bij huis’ onverminderd populair zal blijven.

Ilse Zaal, gedeputeerde Recreatie: “De huidige natuur- en recreatiegebieden in de provincie hebben geen oneindige capaciteit om deze groeiende behoefte op te vangen. De urgentie om de natuur te beschermen en daarnaast voldoende ruimte voor recreatie te creëren is dan ook groot. Alleen door samenwerking tussen de TBO’s, natuurorganisaties, gemeenten en de provincie kunnen we de druk op de natuur en recreatiegebieden spreiden. Daarbij moeten we duidelijke keuzes maken en samen zorgen dat de gebieden binnen Noord-Holland, zich ook ten opzichte van elkaar kunnen (of zelfs moeten) ontwikkelen. De Ladder van Leisure is een van de hulpmiddelen die wij hiervoor kunnen inzetten.”

Hulpmiddel, niet bindend

De Ladder van Leisure is een schematische weergave waarbij de natuurwaarde en recreatief gebruik in een assenstelsel worden weergegeven. Dit geeft inzicht in de balans. Als sprake is van disbalans dan wordt gezocht naar manieren om die te herstellen. Denk aan het aanpassen van routes, het actief aanbieden van alternatieven voor drukke locaties. Meer spreiding van drukte kan ook door het verplaatsen of aanpassen van recreatieve voorzieningen of het niet bereikbaar maken van gebieden bijvoorbeeld in het broedseizoen of na zonsondergang.

De Ladder van Leisure is nadrukkelijk niet bedoeld om individuele activiteiten zoals een festival te toetsen. Hiervoor is de natuurvergunning en het bestemmingsplan leidend. De Ladder biedt geen totaaloplossing en is niet bindend. De provincie gaat de Ladder van Leisure onder de aandacht brengen van gemeenten en overige betrokkenen en hen stimuleren gebruik te maken van de systematiek.