De Noord-Hollandse VVD, CDA, D66 en PvdA roepen Gedeputeerde Staten op om bij de kaderbrief 2018, dus binnen een half jaar, duidelijkheid te geven over de (on)mogelijkheden van de aanleg van een glasvezelnetwerk in Noord-Holland. Dit is de uitkomst van een debat tijdens de algemene beschouwingen in Provinciale Staten. De aanleg van glasvezel is een complexe zaak, die veel geld kost. De partijen vinden dat de provincie in kaart moet brengen wat er mogelijk is om hieraan bij te dragen.

In een gezamenlijk voorstel vragen de partijen aan het college van Gedeputeerde Staten om komend voorjaar met een visie te komen op de toekomst van het digitale netwerk in Noord-Holland. “Gemeenten hebben geld gereserveerd of zijn dat van plan, om lokale initiatieven in de witte gebieden te ondersteunen en willen duidelijkheid van de provincie of en wat ze kunnen bijdragen”, aldus CDA-Statenlid Jitske Haagsma. “De ontwikkelingen op dit vlak gaan snel. Daarom vragen we om een integrale benadering”, valt haar collega van de VVD, Marco Wiesehahn, haar bij.

Voor onze bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen en inwoners is een goede digitale bereikbaarheid een vereiste. Dit is goed voor de concurrentiepositie en voor de aantrekkelijkheid van het gebied als vestigingslocatie,” aldus Statenlid Adnan Tekin van de PvdA. “Meer dan 19.000 actief- en niet actief gebruikte bedrijfsgebouwen in Noord-Holland zijn vooralsnog niet aangesloten op een Next Generation Access verbinding. Hiermee kan een regio nieuwe economische kansen krijgen en daarom zetten we de provincie aan het werk”, zegt Statenlid Flip de Groot van D66.