BERGEN - Het college van Bergen heeft dinsdag ingestemd met een Plan van Aanpak voor herbouw van De Beeck. Uitgangspunt is dat de multifunctionele accommodatie terugkomt op de huidige locatie. In principe komen alle functies terug. De komende periode wordt nog wel bekeken in welke vorm en welke maat. Het streven is dat medio 2021 de nieuwe Beeck wordt geopend. “Drie jaar lijkt best lang, maar we kunnen deze tijd gebruiken om te onderzoeken hoe we de indeling en het gebruik van het complex kunnen optimaliseren en zo afstemmen op het huidige en toekomstige gebruik”, aldus wethouder Peter van Huissteden.

De afgelopen weken heeft de gemeente verschillende opties verkend. Hieruit blijkt dat er op korte termijn geen alternatieve locaties beschikbaar zijn waar een dergelijke voorziening kan worden herbouwd.

Het college houdt nog open of alle voorzieningen in dezelfde aard en omvang terug moeten komen. “Bij de bouw destijds van De Beeck is rekening gehouden met de wensen en behoeften die er op dat moment waren. De laatste jaren is het gebruik veranderd. Zo is er in de kern Bergen extra behoefte aan ruimte voor gymlessen van Adriaan Roland Holstschool. Ook zie je binnen de zwembadbranche een verschuiving. Er wordt steeds minder recreatief gezwommen en steeds vaker zijn er activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals bewegen voor ouderen en revalidatiezwemmen. Vanuit dat oogpunt zou je kunnen kiezen voor een functioneel zwembad zonder recreatieve elementen.”

Financiële plaatje

Het is de bedoeling dat de nieuwbouw geheel wordt betaald uit de verzekeringsgelden. Het uit te keren schadebedrag is naar schatting 10 miljoen euro, waarbij de betonnen constructies van de beganegrondvloeren, kelders en baden ter waarde van 0,8 miljoen euro vermoedelijk kunnen worden hergebruikt.

De verzekeraars keren het totale schadebedrag alleen uit bij herbouw op dezelfde plaats met dezelfde functies. Het terugbouwen op een andere locatie zou dus 800.000 euro extra kosten.

Strakke planning

In het Plan van Aanpak is een planning opgenomen die is afgestemd op de eisen van de polisvoorwaarden. “Het is een strakke planning. Om herstel van de schade te kunnen claimen, moet de gemeente uiterlijk in oktober 2019 concrete bouwplannen overleggen en uiterlijk een jaar later met de bouw starten.”

Tijdelijke oplossing

De Beeck werd op 13 oktober bijna geheel door brand verwoest. Het zwembad, de tennisbanen/gymzalen, het biljartcentrum, de danszaal, de raadszaal en vergaderruimten zijn sindsdien niet meer te gebruiken. De vele gebruikers maken nu gebruik van andere accommodaties in Bergen en omgeving. Deze alternatieve locaties leiden voor veel gebruikers tot meer reistijd en andere gebruikstijden. Ook zijn niet alle accommodaties voor langere tijd beschikbaar.

Dit collegevoorstel wordt op 15 februari besproken door de Algemene raadscommissie en op 8 maart door de gemeenteraad. Als de raad instemt, wordt direct gestart met een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een Programma van Eisen. De planning is dat deze nog dit jaar worden afgerond.