ALKMAAR - Zijne Majesteit de Koning heeft besloten het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” te verlenen aan het Alkmaarse familiebedrijf Overdie Metals B.V.. Burgemeester Piet Bruinooge heeft de bijbehorende oorkonde op zaterdag 16 september aan de directie uitgereikt.

Overdie Metals B.V. werd op 13 september 1917 opgericht door Jan Wit als handel in oude materialen. Door mee te gaan en zich aan te passen aan de ontwikkelingen staat er nu – 100 jaar later – een toonaangevend, innovatief en bloeiend bedrijf. De kroon op het harde werken is de toekenning van het Hofleverancierschap.

Innovatief in recycling

Een pakhuis met erf aan de Laat was het officiële begin van de onderneming. Samen met Gerrit van Beekum, die het bedrijf later van hem overneemt, loodst Jan Wit het bedrijf door de oorlogsjaren. Vanwege de groei wordt in de jaren 50 een groot perceel op het nieuwe industrieterrein Overdie in gebruik genomen. Mede door een aantal spraakmakende projecten wordt G.P. van Beekum het grootste en bekendste recyclebedrijf in Noord-Holland. De panden aan de Laat worden verkocht; de zaak gaat verder aan de Herculesstraat. In 1969 neemt Willem de Jong de zaak over en wijzigt de naam in IJzerwerf Overdie. Hij vernieuwt het machinepark, koopt een ‘grote schaar’, sluit een ‘gouden deal’ met Koninklijke Hoogovens IJmuiden en raakt bekend als de ‘autowrakkencentrale’ van Alkmaar. De zonen van Willem de Jong komen in de zaak en onder hun bezielende leiding en innovatieve ideeën, stijgt de omzet naar meer dan 10 miljoen per jaar. Zij delen het bedrijf op in drie werkmaatschappijen: Overdie Ferro, Overdie Metals en Overdie Staal, die allen als Overdie Groep onder de Gebroeders De Jong Beheer B.V. vallen. In 2008 volgt uitbreiding met een groot bedrijfsterrein aan de haven in Zaandam, gunstig gelegen voor transport over water. Door de kredietcrisis breekt een moeilijke tijd aan, maar het bedrijf herstelt zich en ontwikkelt een nieuwe techniek om kostbare non-ferro metalen uit bodemas te halen. Dit levert in 2010 de Recycling Innovatie Award op. Het scheiden en sorteren van deze non-ferro metalen wordt ondergebracht in werkmaatschappij Overdie Fines. Ook de andere werkmaatschappijen pasten hun koers aan aan de tijd, waardoor Overdie Groep is uitgegroeid tot een onderneming met een miljoenenomzet. De gebroeders De Jong hebben een sterk bedrijf neergezet dat voorop loopt in de recyclingwereld.

Hofleverancier

Criteria voor het verlenen van een Hofleverancierschap zijn dat de onderneming minimaal 100 jaar bestaat, lokaal of regionaal een zeer vooraanstaande positie inneemt, afkomstig is uit het midden- en kleinbedrijf, behoort tot een groep van ‘beste’ondernemingen in zijn soort in de betreffende gemeente of regio en ook als zodanig door het publiek herkent te worden, moet zelfstandig zijn en zich duidelijk als een Nederlandse organisatie manifesteren.