ALKMAAR - Op 16 oktober van 15.00-18.00 uur vindt de officiële opening plaats van de "Huiskamer van de buurt" in het korpsgebouw van het Leger des Heils, Burgpoelwaard 2-4 in Alkmaar. Het Kerk Genootschap (KG) en Welzijn- en Gezondheidszorg (W&G) geven hier samen vorm aan presentie in de wijk om zo de sociale cohesie in de buurt. De huiskamer is voor en door de buurt.


Iedereen uit de wijk is welkom. De buurtbewoners die in de Huiskamer komen hebben iets gemeenschappelijks: ze hebben behoefte aan contact, omdat ze eenzaam zijn, omdat ze mensen in de buurt willen leren kennen of hun talenten willen inzetten. Het soort contact waaraan men behoefte heeft is verschillend: een gezellig praatje, je hart luchten, zingevingsvragen, in contact komen met een hulpverlener, iets omhanden hebben, anderen van dienst zijn. De Huiskamer richt zich niet op een speciale doelgroep: iedereen moet zich welkom voelen. Iedere buurtbewoner kan en mag iets bijdragen. De ene buurtbewoner heeft een vraag, de andere de oplossing. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om eenvoudige problemen samen op te lossen. De medewerkers van het Leger des Heils stimuleren en faciliteren de eigen kracht en regie. Mocht meer of andere hulp nodig zijn dan gaat de medewerker met de buurtbewoner in gesprek om een oplossing te vinden. De buurtbewoners zijn de belangrijkste factor in het vormgeven van de Huiskamer van de buurt. Alle buurtbewoners die de Huiskamer bezoeken zijn deelnemer, de een wat actiever dan de ander.

Zowel de stille luisteraar als de actieve regelneef hebben er een plaats. Doordat de buurtbewoners kunnen meewerken in de Huiskamer vormen zij zich op veel gebieden: samenwerking, contacten opdoen, organiseren en uitvoeren, groeien in zelfvertrouwen en eigenwaarde, verantwoordelijkheid nemen, erbij horen, waardering krijgen. Alleen met en door de inzet van de buurtbewoners bereiken we de doelstelling. In de Huiskamer van de buurt vormt de medewerker een belangrijke schakel: zij zorgt dat de Huiskamer het vertrouwde gezicht krijgt. Zij is coachend verbindend en faciliterend. Naast buurtbewoners en medewerkers kunnen vrijwilligers worden ingeschakeld.

Voor meer informatie:
https://www.facebook.com/Leger-des-Heils-korps-Alkmaar-639983039380350/