ALKMAAR - Op woensdag 7 maart en dinsdag 17 april van 14.00-16.00 uur of van 19.00-21.00 uur zijn jongeren met hun ouders/verzorgers van harte welkom op de open dagen van De Spinaker, school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Onze school geeft onderwijs aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar op verschillende leerniveaus en in drie uitstroomprofielen.

Naast het aanbod diplomering vmbo TL, biedt De Spinaker ook BB en BK niveau en starten we volgend schooljaar met een brugklas HAVO. De Spinaker werkt intensief samen met het Van der Meij college en scholengemeenschap Willem Blaeu om zoveel mogelijk leerlingen toe te leiden naar diplomering in het voortgezet onderwijs.

Ook voor leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeid zijn er mogelijkheden op De Spinaker. In de onderbouw krijgen deze leerlingen theorievakken op niveau en in de bovenbouw kunnen deze leerlingen doorstromen naar onze locatie in Heerhugowaard om zich daar middels een stageprogramma verder te ontwikkelen.

De leerlingen in het uitstroomprofiel Dagbesteding volgen ook onderwijs bij De Spinaker met een onderwijsprogramma op maat, waarin ook rekening gehouden wordt met het leerniveau en de mogelijkheden van de jongere.

Via onze website kunt u zich voor de open dag aanmelden. (www.vsoalkmaar.despinaker.nl)