ALKMAAR - Op vrijdag 10 februari is het nationale Warmetruiendag. Ook in Alkmaar zullen vele inwoners en bedrijven hier aan meedoen. Zo gaat in vele huishoudens de verwarming een paar standen lager en kleden mensen zich extra warm aan. Dit om het onderwerp energiebesparing meer onder de aandacht te brengen. Doet u ook mee?

De groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Onder dit motto nemen elk jaar weer vele honderdduizenden Nederlanders actief deel aan Warmetruiendag. Op deze nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één graad lager en besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6% CO2. De trui staat op deze dag symbool voor wat we samen zélf kunnen doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Duurzaam Alkmaar

In 2016 heeft de gemeenteraad van Alkmaar een nieuw duurzaamheidsprogramma vastgesteld dat loopt tot 2020. Met het programma is de keuze gemaakt om te focussen op drie speerpunten: 
1. Opwekken van duurzame energie
2. Besparing op het verbruik van fossiele energie 
3. Een duurzame gemeente

Wethouder duurzaamheid Jan Nagengast (CDA): ‘Deze actie past heel goed bij het speerpunt besparing van fossiele energie. Met het duurzaamheidsprogramma proberen we mensen ook bewust te maken hoe makkelijk je energie kunt besparen en hoe weinig moeite dat in veel gevallen kost. Ik hoop dan ook dat er zoveel mogelijk mensen mee willen doen met de Warmetruiendag.’

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Warmetruiendag en wat jij kan doen op de website http://www.warmetruiendag.nl. Wil je meer weten wat Alkmaar doet op het gebied van duurzaamheid? Kijk dan op de pagina van Duurzaam Alkmaar www.alkmaar.nl/duurzaamalkmaar