NOORD-HOLLAND - De woningmarkt zit muurvast. De behoefte aan betaalbaar wonen in Noord-Holland is groot. Acht woningcorporaties in Noord-Holland bundelen daarom de krachten in NH Bouwstroom om actuele woningmarktproblemen samen op te lossen. Door centraal in te kopen, het bouwproces te standaardiseren, fabrieksmatig modulair en circulair te bouwen. Zonder in te leveren op kwaliteit, betaalbaarheid en uitstraling.


NH Bouwstroom wil de woningbouwopgave gezamenlijk met markt en overheid benaderen. Samen op zoek naar de productie van modulaire, conceptuele woningen om betaalbare buurten van waarde realiseren. Met ruimte voor houtbouw en innovatieve concepten. Woningen die er sneller staan, beperkte beheerkosten kennen, duurzaam zijn en een mooie uitstraling hebben. Zo zijn deze woningen van toegevoegde waarde voor de buurt en de mensen die er wonen.

Vernieuwen proces en productAls krachtige inkoper met een continue bouwopgave door heel Noord-Holland, stelt NH Bouwstroom betrouwbaarheid, schaalvoordeel en innovatiekracht centraal.

De samenwerking van acht corporaties (Eigen Haard, Intermaris, Parteon, Rochdale, Wooncompagnie, Woontij, Woonwaard, Ymere) bundelt ervaring, kennis en capaciteit.

Projectleiders en specialisten werken vanuit hun eigen corporaties gezamenlijk aan het realiseren van een vernieuwing van het proces en het product. Ze zoeken daarbij steun en samenwerking met overheid en marktpartijen.

NH Bouwstroom heeft volume om de markt te beïnvloeden en streeft ernaar om in de komende 5-10 jaar te groeien naar de realisatie van zo'n 750 conceptwoningen over geheel Noord-Holland. Deze woningen worden verdeeld over drie separate bouwstromen. Twee bouwstromen met permanente bouw in de vorm van grondgebonden eengezinswoningen en gestapelde appartementen, en een bouwstroom met tijdelijke, flexibele woningen.

Slimmere manieren

Harry Platte, directeur-bestuurder Parteon: "We zien dat het wiel van nieuwbouwwoningen ontwikkelen telkens opnieuw wordt uitgevonden waardoor woningen uiteindelijk duurder uitvallen dan nodig is. Veel organisaties zien het ontwikkelingsproces als iets unieks, maar over het algemeen verschillen woningen in Julianadorp of Zaanstad niet heel veel van elkaar. Daarom willen we, naast traditioneel ontwikkelen, waar mogelijk inzetten op het realiseren van modulaire, conceptuele woningen. Bouwen op de bouwplaats? Wij zien hierbij afval, faal-en transportkosten en een schaarste aan vaklui. Met de traditionele manier van locaties ontwikkelen en bouwen, lossen we de woningnood op korte termijn niet op. Wij denken dat het ook anders kan. Op een slimmere manier kijken naar de wijze waarop we woningen bedenken en bouwen. Een andere manier, die sneller gaat, voorspelbaarder is, maar bovenal betaalbaar is én met kwaliteit. Voor het oog, voor de bewoner en voor de toekomst."

Selectie marktpartijen

NH Bouwstroom wil de markt inspirerend en uitdagen, concept en modulair bouwen verbeteren en innovatiever maken door te zoeken naar een nieuwe manier van samenwerken. Vanuit gedeeld belang met gemeenten optrekken om gezamenlijk locaties te vinden in Noord-Holland waar in de komende tien jaar woningen gebouwd kunnen worden. Om de gestelde doelen waar te maken is het belangrijk de juiste partners te selecteren die mee kunnen en willen in de beoogde manier van samenwerken. En die daarnaast een product kunnen leveren dat voldoet aan de eisen wat betreft programma, uitstraling en flexibiliteit. Het selectieproces begint met een interessepeiling, gevolgd door een selectie- en tenslotte een gunningsfase. Geïnteresseerden kunnen zich via de website www.nhbouwstroom.nl aanmelden om op de hoogte te blijven.

Harry Platte: "We zijn op zoek naar een nieuwe manier van gezamenlijk werken om mooie wijken te realiseren met betaalbare woningen. Daarom bundelen we onze kracht als Noord-Hollandse corporaties en treden de markt open tegemoet. Door ons transparant en nieuwsgierig op te stellen, hopen we bouwers te verleiden om op gelijkwaardige basis de bestaande praktijk uit te dagen. En zo ervoor te zorgen dat we samen de woningnood op korte termijn kunnen verlichten."