AMSTERDAM - Bruno Bruins, de minister van sport, brengt op maandag 26 februari 2018 een bezoek aan Alkmaar. De minister komt naar Alkmaar op uitnodiging van de Alkmaarse wethouder sport Pieter Dijkman (VVD). Rudmer Heerema, Tweede Kamerlid voor de VVD, is ook bij het bezoek aanwezig.

In het Regeerakkoord van kabinet Rutte III is opgenomen: “Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en saamhorigheid. Sport verdient daarom onze aandacht, te meer omdat bonden en verenigingen het steeds lastiger hebben om vrijwilligers te vinden en de financiële mogelijkheden voor verdere professionalisering van de breedte- en topsport beperkingen kennen. Samen met de sportsector en gemeenten willen we de sport in Nederland financieel en organisatorisch versterken. Sportbonden en een bloeiend verenigingsleven hebben hierin een centrale positie.”

Minister Bruins start zijn bezoek bij betaald voetbalorganisatie AZ. Namens de directie van AZ ontvangen de heren Robert Eenhoorn en Wouter van Zetten de minister en bieden hem een rondleiding aan door het voetbalstadion. Aansluitend doet de minister sportcomplex De Meent Bauerfeind aan. De heer Eddy Bakker, accountmanager Alkmaar Sport NV, geeft de minister een rondleiding door het sportcomplex. De minister maakt kennis met onder andere schermers van schermvereniging ‘HollandSchermen’ en turners van trampolinevereniging ‘Triffis’. Tijdens dit bezoek wordt ook stilgestaan bij de op 11 en 12 februari gehouden ‘Unieke Winsterspelen’ in De Meent Bauerfeind. Meer dan 1.000 leerlingen van 6 tot 18 jaar op het speciaal onderwijs namen deel aan vele clinics en andere festiviteiten om kennis te maken met schaatsen, freerunnen, trampolinespringen, voetbal, judo, karate, dans, honkbal of schermen.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. sluit de minister zijn bezoek aan Alkmaar af met een partijpolitieke bijeenkomst.