NOORD-HOLLAND - In de afgelopen twee jaar zijn in de provincie Noord-Holland bijna 12.000 woningen minder gebouwd dan had gekund. Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw, waarin de provincie bijhoudt hoeveel plannen gemeenten maken om woningen te bouwen en hoeveel woningen uiteindelijk worden gerealiseerd. Als het aantal woningen was gebouwd dat volgens de bevolkingsprognose mogelijk was, dan was het woningtekort gedaald in plaats van gestegen. Voor het achterblijven van de bouw zijn diverse redenen.

“Er is de afgelopen jaren veel gebouwd. Maar ondanks de inspanningen, is er minder gebouwd dan had gekund. Dat is jammer”, vindt gedeputeerde Wonen Joke Geldhof. “We voelen nog steeds de naweeën van de financiële crisis. Iedereen, Rijk, gemeenten, provincies, corporaties en marktpartijen, beseft zich dat alle zeilen moeten worden bijgezet. Ik heb goede hoop dat we dit complexe probleem gezamenlijk succesvol kunnen aanpakken.”

Nieuwbouw
Er zijn zowel in het zuiden als noorden van Noord-Holland voldoende plannen voor nieuwe woningen. Ten opzichte van 2017 is het aantal plannen dat de gemeenten hebben vastgesteld voor woningbouw gestegen.

In heel Noord-Holland is volgens de gemeenten tot 2050 ruimte voor 411.700 woningen. Dat is ruim 166.900 woningen meer dan in 2017. Deze stijging zit vooral in het Zuiden van Noord-Holland, in plannen voor de langere termijn, waarvan deels nog onderzocht worden of deze mogelijk en wenselijk zijn, in met name Amsterdam. Tot 2040 is behoefte aan 220.000 woningen in heel Noord-Holland.

Op basis van de bevolkingsprognose hadden de afgelopen twee jaar 32.500 woningen gebouwd kunnen worden in Noord-Holland. Dit wordt de planologische ruimte voor woningen genoemd. Er zijn 20.700 woningen gebouwd. Dat betekent dat er 11.800 woningen minder zijn gebouwd dan nodig. De achterblijvende bouwproductie is dus geen gevolg van een te lage bevolkingsprognose.

De verschillen tussen de regio’s zijn groot: van een relatief ontspannen woningmarkt in de Kop van Noord-Holland met een tekort van 0,3% tot een gespannen woningmarkt in Amsterdam waar het tekort nu 6,5% is. In veel regio’s is het tekort in de laatste 2 jaar opgelopen en boven de 2% gekomen of gebleven. In de regel is er dan sprake van een gespannen woningmarkt.

Bouwvergunningen
De verleende bouwvergunningen tot en met het eerste kwartaal van 2018 vertonen een stijgende lijn. Zij blijven nog wel onder de piek van 2015. Het aantal verleende bouwvergunningen ligt in Noord-Holland net onder de 11.000 woningen.

Knelpunten
De provincie Noord-Holland heeft een budget van € 15 miljoen beschikbaar gesteld om knelpunten in de woningbouw op te lossen. Die liggen zowel bij marktpartijen, met een overvolle orderportefeuille, als overheden. De provincie draagt onder meer bij aan een flexibele pool met ambtenaren die ervoor moeten zorgen dat meer bestemmingsplannen worden vastgesteld en bouwvergunningen sneller verleend worden.