NEDERLAND - Koperdieven hebben vannacht toegeslagen in de Barendrechttunnel. Zij veroorzaakten ernstige hinder voor het treinverkeer door 50 meter elektriciteitskabel te stelen uit de tunnel. Het treinverkeer kwam daardoor stil te liggen. Incidentbestrijders van ProRail wisten samen met aannemer Strukton het treinverkeer binnen een uur weer provisorisch op te been te krijgen en zorgden er voor dat de reizigers in de spits geen vertraging opliepen.

De schade is echter groot. Die kan pas vannacht volledig worden hersteld. ProRail heeft aangifte gedaan bij de politie om de schade op de daders te kunnen verhalen.

Succesvolle aanpak koperdiefstal

Goed nieuws is dat de tunnel is voorzien van camera’s. Analyse van de camerabeelden moet uitwijzen of de daders mogelijk te zien zijn. Naast camerabeelden maken we tegenwoordig ook gebruik van big data om de diefstal te analyseren en maatregelen in te zetten om koperdiefstal te voorkomen. Ook werken we nauw samen met politie en beveiligingsbedrijven. Dat werpt zijn vruchten af. De afgelopen maanden hebben we op 15 plekken koperdiefstallen kunnen voorkomen.

Minder gevolgen voor treinreizigers

De aanpak om koperdiefstal tegen te gaan werpt zijn vruchten af. Dit jaar vonden er in de eerste 8 maanden van 2017 99 koperdiefstallen plaats. In heel 2016 waren dat er 176. Een daling van 15 procent. Ook de gevolgen voor het treinverkeer nemen af. Door snel optreden van de incidentbestrijders en aannemers, zoals vannacht bleef de overlast beperkt. Zorgde koperdiefstal vorig jaar nog in 22 procent van de gevallen voor vertraging voor reizigers. Dit jaar is dat 16 procent.

Sterke afname

De afgelopen jaren daalde het aantal drastisch. In 2011 registreerde ProRail 516 gevallen van koperdiefstal. Met een gerichte aanpak zijn we er in geslaagd het aantal diefstallen en pogingen daartoe omlaag te krijgen. Na 2011 is het aantal koperdiefstallen sterk afgenomen. De maatregelen tegen koperdiefstal die sindsdien zijn uitgerold, hebben dus effect.

Grote schade

Koperdiefstal op het spoor is risicovol en geeft veel overlast voor reizigers en vervoerders. In de eerste helft van 2017 zijn er 807 treinen geraakt ten gevolge van koperdiefstal. Dit houdt in dat deze treinen vertraagd, opgeheven of omgeleid zijn. Het kostte ruim € 350.000 om alle schade weer te herstellen.

Hekwerk, camera’s en controles

Om het aantal diefstallen terug te dringen zijn op veel plekken hekken geplaatst. Ook zijn er nachtelijke controles van beveiligers met honden, onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en de politie. Op meerdere plekken langs het spoor staan camera's met infrarood en bewegingsmelders. Zo kunnen koperdieven op heterdaad worden betrapt. Ook omwonenden van het spoor helpen een handje mee. Zij worden door ProRail opgeroepen om verdachte situaties te melden.

Aluminium en DNA-spray

Koper is het beste materiaal om stroom te geleiden. Maar waar het kan, vervangen we koper door aluminium. Dat is veel minder waard en daardoor minder aantrekkelijk voor criminelen. Op meerdere plaatsen in Nederland is ProRail bezig met de nieuwbouw en verbouw van stations en wordt deze vervanging van materialen toegepast waar mogelijk. Het koper dat we nog wel gebruiken is bewerkt met synthetisch DNA zodat de afkomst van het koper kan worden bepaald.