ALKMAAR - Magentazorg heeft samen met diverse andere partners de afgelopen dagen een speciale corona-unit met 24 bedden in het revalidatiecentrum Alkmaar ingericht. Vanaf afgelopen maandag worden corona-patiënten overgebracht. MEE & de Wering biedt ondersteuning aan familieleden en naasten.


Voor familieleden en andere naasten heeft MEE & de Wering Noord-Kennemerland sociaal werkers en ouderenadviseurs beschikbaar die individuele ondersteuning bieden. Ze helpen bij het omgaan met problemen en het beantwoorden van vragen, maar kunnen ook bemiddelen waar nodig. Ook kunnen zij het netwerk betrekken, als dat beschikbaar is.

Ook mantelzorgers die nu dubbele lasten en zorgen ervaren, kunnen terecht. De belasting is voor hen extra groot, en het delen van doe zorgen kan al een verlichting zijn.

In heel Noord-Holland heeft MEE & de Wering ervaren, gespecialiseerde professionals klaarstaan. Zij werken intensief met elkaar en met zorginstellingen samen, en weten goed waar welke verdere hulp en ondersteuning kan worden geboden.

Iedereen die een (ernstig) zieke naaste in zijn omgeving heeft en die daar ondersteuning bij nodig heeft, kan elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met 088 - 00 75 000. De geboden ondersteuning wordt uiteraard verleend in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen.