ALKMAAR - Deze week ontvangen alle huishoudens in Alkmaar het Mantelzorg Magazine in de brievenbus. Wethouder van de Ven (OPA) overhandigde tijdens de Dag van de Mantelzorg Alkmaar, persoonlijk een exemplaar aan mevrouw Appelman.

In het Mantelzorg Magazine staan verhalen uit de praktijk en tips voor mantelzorgers. Ook is er aandacht voor nieuwe en slimme vormen van ondersteuning zoals de Max Mobiel of de mantelzorgapp Nettie.

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het leven van degene aan wie ze hulp bieden en verzorgen, zoals partner, ouder, kind of andere naasten. Voor velen vanzelfsprekend en vaak omdat de situatie zich op een gegeven moment voordoet. Mantelzorg kan een zware belasting zijn.

In Alkmaar zijn er verschillende organisaties en faciliteiten die mantelzorgers ondersteunen. Bijvoorbeeld het Mantelzorgcentrum, lotgenoten contactgroepen, een mantelzorgmakelaar of een maatje die af en toe de zorg overneemt. Maar ook dagbesteding, begeleiding en kortdurende opvang in het Respijthuis.

Wethouder Van de Ven (OPA) gaat regelmatig op bezoek bij inwoners: “Ik wil graag met eigen ogen zien en horen hoe inwoners de ondersteuning van de gemeente in de praktijk ervaren. Ik heb al veel bijzondere mensen mogen ontmoeten en mooie verhalen gehoord. Mensen die er samen alles aan doen om er voor elkaar te zijn, elkaar te helpen, te verzorgen. Zij vinden het de normaalste zaak van de wereld. Maar er is ook een keerzijde. Wat als de hulp onmisbaar wordt en te zwaar? Dan moeten wij als gemeente zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn waar mensen hulp kunnen vinden. Dit magazine is een mooie inspiratiebron over de verschillende mogelijkheden binnen Alkmaar.”

Mantelzorgcompliment

Als blijk van waardering voor mantelzorgers verstrekt de gemeente jaarlijks het Mantelzorgcompliment, speciaal voor mantelzorgers. Het gaat hierbij om een waardering van € 200,-. Degene die zorg ontvangt, kan dit compliment aanvragen. Informatie en aanvraagformulier staan op www.alkmaar.nl en is verkrijgbaar bij het Mantelzorgcentrum