ALKMAAR - Met het bestemmingsplan Noordhollands Kanaal ontstaat duidelijkheid over de toegestane ligplaatsen voor woonboten in het Noordhollands Kanaal. In het bestemmingsplan worden de bestaande legale ligplaatsen vastgelegd. Het plan biedt geen ruimte voor nieuwe ligplaatsen.

Maatwerk

Bij de ligplaatsen is oevergebruik toegestaan, waarbij maatwerk is toegepast per situatie. Om recht te doen aan de historisch gegroeide situatie bij de Baansingel zijn ook hiervoor maatwerkregels opgenomen. Ook is onderzoek verricht naar de relatie tussen de woonboten en de omliggende bedrijven. Daaruit blijkt dat beide functies naast elkaar kunnen functioneren zonder de bedrijven in hun bedrijfsvoering te beperken. 

Wethouder Anjo van de Ven (OPA): “Na lange tijd van onzekerheid voor de woonbooteigenaren ligt er nu een regeling die recht doet aan ieders belang. Het bestemmingsplan biedt rechtszekerheid aan de woonbooteigenaren en de omliggende bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering geschaad. Ook voor omwonenden is nu duidelijk wat er wel en niet op de oevers mag.”

Procedure

De gemeenteraad neemt op 19 januari 2017 een besluit over het gewijzigde bestemmingsplan. Het vastgestelde plan wordt vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid beroep bij de Raad van State in te dienen.