BERGEN - De gemeente Bergen vergrijst. De verwachting is dat in 2040 bijna de helft van de inwoners 65 jaar en ouder is. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde woning blijven wonen. Belangrijk daarbij is dat de woning en de omgeving eromheen veilig is. Dat vereist vaak wel aanpassingen. Per 1 januari 2017 kan hiervoor bij de gemeente een financiële tegemoetkoming worden aangevraagd.

Veiligheid is belangrijk, want een ongelukje is zo gebeurd. Losliggende kleedjes of gladde tegels kunnen veel leed veroorzaken. Juist voor ouderen die minder snel herstellen na een val is het belangrijk om dit te voorkomen. Ouderen zijn echter vaak terughoudend om zelf actie te ondernemen. “We willen het belang van een veilige woning onder de aandacht brengen en stimuleren dat mensen aanpassingen doen als dit nodig is”, zegt wethouder Peter van Huissteden.

Ook als iemand plannen heeft voor het aanpassen, verbouwen of renoveren van de woning, dan is het verstandig om het meteen klaar te maken voor de toekomst. Zo kun je zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen.

Lijst

De gemeente heeft

een lijst opgesteld met voorzieningen waarvoor een financiële tegemoetkoming kan worden aangevraagd. Het gaat bijvoorbeeld om het egaliseren van het toegangspad naar de woning, het installeren van een koolmonoxide- of rookmelder, het aanbrengen van een éénhendelmengkraan en het installeren van een tweede toilet.

Helft wordt vergoed

De stimuleringsregeling is bestemd voor woningeigenaren en bewoners vanaf 55 jaar en mensen met een lichte functiebeperking. Er is in totaal

€ 45.000 beschikbaar. De gemeente vergoedt 50% van de gemaakte kosten en niet meer dan € 750. Als iemand dus een aanvraag doet voor een aanpassing van € 800, dan wordt de helft vergoed (€ 400). Als iemand een aanvraag doet voor € 2000 dan is de subsidie het maximale bedrag van € 750.

Hulp bij invullen formulieren

De regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Bergen die thuis kan helpen bij het invullen van de formulieren.

Meer informatie

Wie meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden wil hebben, kan contact opnemen met het sociale team van de gemeente Bergen via tel. 072 – 888 00 00.