ALKMAAR – Een ontmoetingsplek waar mensen samen komen en sporten. Dat is hoe het blauwe veldje in De Mare kan worden omschreven. Sinds afgelopen donderdagmiddag gaat het verder onder de naam ‘Krajicek Playground het blauwe veldje’.

Daarmee heeft de Krajicek Foundation ook een veldje in Alkmaar. ‘Er was al wel een Cruijff court, maar nu dus ook een Krajicek veld’, vertelt Chris Kaper. Als regiomanager van de Foundation was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe naam. ‘Wij zijn al twee jaar in gesprek met de gemeente en Alkmaar Sport.’

Afgelopen donderdag werd het veld symbolisch geopend door Pieter Dijkman. De wethouder mocht, vergezeld door vele jeugd, het lintje doorknippen waarmee het veldje dus officieel onder de nieuwe naam verder gaat. Ondanks dat het blauwe veld er al lag heeft deze samenwerking wel degelijk een meerwaarde. Kaper: ‘Jongeren die goed werk doen in de wijk en positief opvallen komen in aanmerking voor een studiebeurs. Wij verlangen inzet op het veld. Dat er organisatie, leiding en toezicht is en dat doen we samen met de gemeente, jongerenwerk en Alkmaar Sport.’

Voorafgaand aan het evenement volgden jongeren de Citytrainers cursus. 'Zij hebben er hard voor gewerkt. Het voordeel hiervan is dat, als de Citytraining over is, dat Amaro de groep bijeen kan houden.' vertelt Mirjam van der Welle.

Hechte wijk
Naast Chris Kaper is ook Amaro Borges nauw betrokken bij dit project. Als straatcoach is de Alkmaarder een bekend gezicht in de buurt. Zijn doel is om te zorgen voor een hechte wijk. ‘Ik stimuleer de wijk door hen een steentje te laten bijdragen. Daarnaast doet het Krajicek foundation veel op sociaal-maatschappelijk vlak’, aldus Borges die tussendoor geniet van de opening. ‘De geschiedenis van De Mare, veel overlast en criminaliteit, is bekend. Wij benaderen de hangjeugd om de wijken te verbeteren. Het welzijnswerk was verouderd en wij werken op een vernieuwde manier om de hangjeugd actief deel te laten nemen aan de samenleving.’

Verbondenheid
Dat zijn aanpak succes heeft blijkt wel tijdens de opening. Een half uur voordat het lintje wordt doorgeknipt zijn buurtgenoten samen met de organisatie al druk bezig met de voorbereidingen. Waar de één de spandoeken ophangt is de ander naarstig op zoek naar een vrijwilliger die zich in het mascotte pak wil hijsen. Uiteindelijk arriveert Freddy Fit vlak nadat het lintje is doorgeknipt, maar het maakt de sfeer er niet minder om. De verbondenheid is duidelijk als de jongeren gezamenlijk sporten en zich om Pieter Dijkman verzamelen wanneer het rode lintje hangt. Naast de wethouder staat een actieve en hechte groep bewoners. Kaper: Het ‘Krajicek Playground het blauwe veldje’ is een ontmoetingsplek waar mensen samen komen en samen sporten. Het is door en voor de buurt.’