ALKMAAR - Vanaf maandag 13 maart starten werkzaamheden voor de herinrichting van de Koelmalaan in Alkmaar. De Koelmalaan wordt vanaf de rotonde Vondelstraat tot de Melis Stokelaan afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden duren tot medio juni 2017.

Werkzaamheden

De Koelmalaan krijgt de komende maanden een nieuwe inrichting. Er komt een middenberm, nieuw asfalt en de groenvoorziening wordt gereconstrueerd. De gemeente voert daarvoor verschillende werkzaamheden uit in de openbare ruimte. Daarnaast legt HVC in de omgeving een warmtetransportleiding aan als onderdeel van het warmtenet Alkmaar; flatgebouw de Zonkant aan de Melis Stokerlaan wordt hierbij aangesloten op het warmtenet. Door de werkzaamheden voor de herinrichting van de Koelmalaan en het warmtenet te combineren, wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt.

Verkeersmaatregelen

Vanaf 13 maart wordt de Koelmalaan vanaf de rotonde tot aan de Camphuyzenstraat volledig afgesloten. Het Geert Groteplein noord zal voor voetgangers bereikbaar blijven. Ook de winkels op het Geert Groteplein zuid zijn via de tijdelijke parkeerplaats vanaf de Koelmalaan/Melis Stokelaan bereikbaar. Op de locatie worden de omleidingen met gele markeringsborden aangegeven.

Op de website www.alkmaar.nl is er bij werk in uitvoering meer informatie te vinden over de werkzaamheden en de exacte omleidingsroutes.