ALKMAAR - Er is een tegenstelling ontstaan op de woningmarkt: de stijging van de huizenprijzen heeft gezorgd voor optimisme onder verkopers. Tegelijkertijd zijn de kansen voor mensen die een huis willen kopen verkleind door deze aanhoudende prijsstijging. Uit de meest recente Woningmarktmonitor van ABN AMRO van april 2021 blijkt dat het voor starters een moeilijke opgave is om de woningmarkt te betreden.

Krap woningaanbod
Het vertrouwen in de woningmarkt blijft toenemen, terwijl de markt zelf de vraag bijna niet aankan. In februari steeg de Marktindicator van Vereniging Eigen Huis naar 106; in juni 2020, tijdens de eerste coronagolf, was deze indicator nog 93. Door de steunmaatregelen van de overheden en de centrale banken herstelde de indicator zich snel. Deze steunmaatregelen maakten het mogelijk dat de inkomens intact bleven en dat de hypotheekrente verder daalde. “In combinatie met een krap woningaanbod droeg dat bij aan een verdere stijging van de huizenprijzen,” aldus Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO.

Meer nieuwbouwwoningen nodig
Het tekort aan nieuwbouwwoningen draagt bij aan hogere waarderingen op de huizenmarkt, zeker op het moment dat er zoveel vraag naar koopwoningen is. De grote vraag naar woningen zou opgelost kunnen worden met meer nieuwbouwwoningen. Dit blijkt echt niet zo makkelijk als het lijkt. Door beperkte bouwvergunningen en de aanhoudende problemen met betrekking tot stikstof verwacht het Economisch Bureau dat de realisatie van nieuwbouwwoningen de komende jaren zal tegenvallen. Nieuwbouwwoningen zouden er juist voor kunnen zorgen dat starters makkelijker de woningmarkt kunnen betreden. Starters hebben het

Baanverlies in zicht
Ondanks het vertrouwen in de woningmarkt bij de verkopers verwacht ABN AMRO een daling van de transacties in 2021. “Dit jaar dalen de woningaankopen met 10%, volgend jaar met 5%,” zegt Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Deze verwachting is geschept door de toenemende werkloosheid die in zicht is. Als de economie weer open gaat zullen bedrijven zich genoodzaakt voelen om reorganisaties door te voeren wanneer de overheid haar steunmaatregelen intrekt, met baanverlies tot gevolg. Dit zal een weerslag hebben op de woningmarkt, eerst via een afname van het aantal transacties, daarna via een zwakkere prijsstijging.

Impuls eerste maanden 2021
De prijsstijgingen zijn ook veroorzaakt doordat er in de eerste twee maanden van 2021 een hoog aantal transacties plaatsvond. ABN AMRO schrijft dit toe aan de verlaging van de overdrachtsbelasting die de overheid per 1 januari invoerde. Ze zien deze impuls als een tijdelijk fenomeen, omdat starters door de nieuwe maatregel hun koop waarschijnlijk over het jaar heen hebben getild. Uit de Woningmarktmonitor blijkt dat deze impuls flink heeft bijgedragen aan de prijsstijgingen. Daarnaast verhoogde de overheid ook het NHG-grensbedrag, waardoor het voor starters nog voordeliger werd om een huis te kopen. Hierdoor is het de vraag of de ingevoerde maatregelen wel het gewenste effect hebben gehad.