BERGEN AAN ZEE - Zoals al langer bekend wil Hotel Nassau in Bergen aan Zee een nieuw hotel bouwen met circa 60 hotelkamers, 24 recreatieappartementen en een ondergrondse parkeergarage. Het huidige Hotel Nassau -dat 41 hotelkamers heeft- wordt dan gesloopt.  Voor deze ontwikkeling is een aantal ruimtelijke uitgangspunten opgesteld. Deze punten worden op dinsdag 14 maart om 19:00 uur in Hotel Nassau voorgelegd aan de inwoners van Bergen aan Zee.

Uitgangspunten
Initiatiefnemer Nassau Bergen Holding B.V. liet de gemeente vorig jaar weten dat zij plannen hebben voor nieuwbouw. In opdracht van de gemeente hebben de bureaus Min2 en LA4SALe vervolgens een aantal ruimtelijke uitgangspunten opgesteld waarbinnen de gewenste nieuwbouw zou moeten passen. Daarbij is gekeken naar landschappelijke, stedenbouwkundige, cultuurhistorische en architectonische aspecten. Dit is verwoord in een zogenaamde stedenbouwkundige ‘enveloppe’.

Bewonersavond
Op 14 maart is er een informatieavond voor de inwoners van Bergen aan Zee over de opgestelde uitgangspunten. De avond vindt plaats in Hotel Nassau om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30). Het is de planning dat er in april 2017 daadwerkelijke plannen ter inzage worden gelegd waarop iedereen een reactie kan geven. Pas daarna zal een standpunt door de gemeenteraad worden ingenomen.

Rode Plein
Al langere tijd bestaat het idee dat het huidige Rode Plein in Bergen aan Zee een kwaliteitsimpuls kan gebruiken. Het plein is momenteel onoverzichtelijk en rommelig. Nassau Bergen Holding BV is eveneens eigenaresse van de winkels en horecagelegenheden aan het rode plein en doet in de visie ook voorstellen over de herinrichting van het Rode Plein.

Nassau Bergen Holding B.V.
Nassau Bergen Holding BV wordt vertegenwoordigd door de twee ondernemers, de heren Bastiaan Smit en Henk Deen. Zij zijn onder andere actief bij de ontwikkeling en verkoop van de 42 woningen op landgoed De Haaf te Bergen en de 27 sociale woningen op de locatie Altamira te Schoorl.