BERGEN - Gemeente Bergen werkt samen met haar inwoners, (horeca)ondernemers, strandexploitanten aan een nieuw horecabeleid. Gemeente Bergen wil een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een divers aanbod van voorzieningen voor haar bewoners, voor en met ondernemers en voor bezoekers. Een gevarieerd horeca- aanbod is hierin van essentieel belang.

Burgemeester Hafkamp: “Gemeente Bergen kent een rijke en levendige horeca. De vele cafés, restaurants en strandpaviljoens met hun terrassen zorgen voor levendigheid en aantrekkelijkheid van onze dorpen, zowel voor bezoekers als inwoners. De horeca verdient niet alleen de aandacht vanwege het belangrijke aandeel dat de sector levert in de werkgelegenheid, maar ook vanwege de bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente Bergen als geheel. Daarom kijken we samen met diverse partijen naar de opbouw van het nieuwe Horecabeleid.”

In gesprek over horeca
De huidige horecanota ‘Gastvrij Bergen 1’ is aan actualisatie toe. De nieuwe nota ‘Gastvrij Bergen 2’ is opgesteld na diverse gesprekken met belanghebbenden: horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, diverse vertegenwoordigers van bewonersverenigingen en politie.

Uit de gesprekken blijkt dat de belangen van horecaondernemers en politie soms haaks tegenover de zorgen van omwonenden staan. Daarom wordt op donderdag 19 april 2018 een discussieavond over het horecabeleid georganiseerd. Voor deze bijeenkomst zijn de volgende partijen uitgenodigd: de horeca- en strandexploitanten, detailhandel, bewoners(verenigingen),politie,Brijder stichting, Koninklijke Horeca Nederland en de gemeenteraad (als toehoorder). De input uit deze avond wordt meegenomen en eventueel ingepast in de nieuwe horecanota ‘Gastvrij Bergen 2’. De discussieavond vindt plaats in dorpscentrum De Blinkerd in Schoorl. Inloop vanaf 19.00 uur, start bijeenkomst 19.30 uur tot 21.00 uur.

Hoe dan verder?
Na het verwerken van input uit de discussie maakt het college een voorstel aan de raad. Het is aan de raad om de nota vervolgens vast te stellen.

De concept horecanota Gastvrij bergen 2 is te vinden op www.bergen-nh.nl