ALKMAAR - Dinsdag 12 december geeft Ricsi van Beek, als stedenbouwkundige verbonden aan gemeente Alkmaar, een lezing over hoe Alkmaar er in de toekomst uitziet. De lezing gaat over de nieuwe Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Alkmaar. En wat u daarvan vindt. De lezing wordt georganiseerd door het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar en vindt plaats in de Pleinzaal van TAQA Theater de Vest aan het Canadaplein.

Gemeente Alkmaar heeft onlangs de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 vastgesteld. In de visie wordt globaal de toekomstige ontwikkelingsrichting van de gemeente geschetst. Aan de hand van verhalende ambities en een visie op Alkmaars rol in de regio, wordt duidelijk gemaakt waar de zwaartepunten in de ontwikkeling van de gemeente komen te liggen.

Naast een wettelijke verplichting is de Omgevingsvisie vooral bedoeld als discussiedocument voor het gemeentebestuur, inwoners, initiatiefnemers, ontwikkelaars, en andere overheden. Bovendien vormt de Omgevingsvisie de basis voor de nieuwe Omgevingsplannen die vanaf 2021 in de plaats komen van de huidige Bestemmingsplannen. In de loop van 2018 zal het uitwerkingsprogramma voor de Alkmaarse Kanaalzone verder gestalte krijgen en als kader dienen voor de belangrijkste Alkmaarse ontwikkelingslocaties van de toekomst. Langs de oevers van het Noordhollands Kanaal verrijst straks het Alkmaar van morgen: een slim, groen stadsdeel waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het kanaal krijgt als stadsrivier een centrale rol.

Ricsi van Beek

(Amsterdam, 1978) is sociaal geograaf en stedenbouwkundige. Momenteel is hij als stedenbouwkundige verbonden aan de gemeente Alkmaar. Hiervoor werkte hij voor de gemeenten Noordoostpolder en Bloemendaal waar hij als projectleider onder meer vormgaf aan de Structuurvisie Bloemendaal. Hij is lid van de Adviesraad van Ymere Zuid-Kennemerland en van de denktank Strategische Verstedelijking van de gemeente Haarlem.

‘Het Alkmaar van Morgen, het kanaal als hart van de stad’
AIA-Lezing op 12 december om 20.30 uur
Door Ricsi van Beek (sociaal geograaf, stedenbouwkundige; verbonden aan gemeente Alkmaar)
Pleinzaal TAQA Theater De Vest, Canadaplein 2, 1811 KE Alkmaar
Toegang: 5 euro l vrienden 3 euro