BERGEN - Het Parnassiapark in Bergen aan Zee is een aantal jaren geleden opgeknapt en ligt er mooi bij. Op de dierenstal, de vogelvolière en de berging na. Deze verkeren nog in slechte staat. Het college heeft besloten om een nieuw dierenverblijf inclusief volière te realiseren. ”De totale herinrichting van het gebied wordt voltooid volgens de wens van de bewoners en gemeenteraad”, zegt wethouder Peter van Huissteden.

In het dierenverblijf worden verschillende functies samengebracht; naast een schuilplaats voor de schapen en geiten is er ruimte voor een kleine volière en een berging voor voer en gereedschap.

Duurzaam ontwerp

Het nieuwe dierenverblijf voor de dieren en vogels voldoet aan de normen voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Er komt een overkapping waaronder de dieren kunnen schuilen bij slecht weer of verkoeling kunnen zoeken op warme zomerse dagen. Publiek kan vanaf het wandelpad rond de dierenweide door ramen van het gebouw kijken naar de dieren in zowel de stal als de volière.

Berging voor IVN

Van de oude volière zijn de buitenkooien al gesloopt. Het overige gedeelte wordt omgebouwd tot berging voor het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Hun hoofdverblijf staat al sinds jaar en dag in het park. De oude berging bij de hoofdingang van het park wordt gesloopt.

Bijdrage Stichting Vrienden van het Hertenkamp

De totale investering bedraagt € 95.000,-. Na de bouw van het dierenverblijf wordt ook het hek rond de dierenweide vervangen. Dit wordt gefinancierd door de Stichting Vrienden van het Hertenkamp.

Procedure

Voor de huidige locatie van het nieuwe dierenverblijf is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De gemeente start deze procedure binnenkort op.