BERGEN - De gemeente werkte de afgelopen periode vijf varianten uit voor de herbouw van De Beeck aan het Molenweidtje in Bergen. Donderdag stemde de gemeenteraad in met de voorkeursvariant van het college; een multifunctioneel centrum met een zwembad, raadzaal en commissiezalen, een volwaardige sporthal en ruimte voor sport- en zorggerelateerde functies. Ook komt er weer een biljartruimte en een multifunctionele (ballet) zaal. Jongerencentrum Frats keert terug. “Met deze variant wordt een maximaal maatschappelijk rendement gehaald”, aldus wethouder Jan Houtenbos.


Het zwembad komt ongeveer in dezelfde vorm terug. Alleen het kreekje in het recreatiegedeelte wordt vervangen door interactieve speelelementen. De tennisbanen keren in geen enkele variant terug, omdat deze functie niet verenigbaar is met een voorziening voor het gymnastiekonderwijs voor scholen. De gemeente is in overleg met de TC Bergen voor een alternatief.

Fitness en fysiotherapie
Bij sport- en zorggerelateerde functies moet worden gedacht aan bijvoorbeeld fitness en fysiotherapie. In de sporthal kunnen door scheidingswanden drie volwaardige gymzalen gecreëerd worden, die buiten schooltijd voor andere sporten beschikbaar zijn. Een sauna is niet meegenomen in de voorkeursvariant van het college, omdat een sauna verhoudingsgewijs hoge onderhouds-en schoonmaakkosten met zich meebrengt en een relatief gering aantal inwoners hiervan gebruikmaakt.

Zeer duurzaam gebouw
Bij de herbouw van De Beeck wordt hoog ingezet op duurzaamheid. “Het gebouw wordt gasloos, voorzien van hoogwaardige isolatie en het hele dak wordt bedekt met zonnepanelen. De inzet is energieneutraal, dat is zeer vooruitstrevend voor een complex met zwembad.” De wethouder wil het openbare gebied er omheen ook herinrichten om het toegankelijk te maken voor jong en oud.

Planning
Nu de gemeenteraad heeft ingestemd, start de gemeente met het opstellen van het definitieve Programma van Eisen en volgt de aanbesteding. De planning is dat de gemeente uiterlijk in oktober 2019 concrete bouwplannen overlegt en uiterlijk een jaar later met de bouw start. De planning is dat de nieuwe Beeck medio 2021 in gebruik worden genomen.