ALKMAAR - Op woensdag 6 juni is er een Health Café over Blue Zones in de Ondernemerstuin Alkmaar. Hierbij worden lessen getrokken uit de zogenaamde Blue Zones, plekken in de wereld waar mensen lang, gezond en gelukkig leven en rijst de vraag; Hoe wordt mijn regio een Blue Zone?

Het Health Café programma: 6 juni 2018

13.00-14.30 Gelegenheid om de Hortus Alkmaar te bezoeken (https://www.hortusalkmaar.nl/)

14.30 Inloop Ondernemerstuin

15.00 Welkom Marcel Snijders, (dag) voorzitter Holland Health

15.10 Jim van den Beuken, (Grondlegger Planetree Nl; Vital Zone)
Van Blue naar Vital Zones: wat zijn het en wat leren we ervan in Nederland

15.25 Jan Steven van Dijk, Wethouder Geluk, Gemeente Schagen
Schagen stuurt op geluk!

15.45 Michel van Schaik, directeur Gezondheid Rabobank
Investeren in een vitale samenleving , van een ego- naar eco systeem

16.10 Welke beweging kunnen en willen wij maken?
(Jim van den Beuken, Vital Zone)
Samen werken aan urgente thema’s, veranderkracht coalities vergroten en stappen zetten van ambitie naar praktijk.

17.15 Afsluiting Marcel Snijders (dag) voorzitter

17.30 Borrel op uw gezondheid

Locatie: Ondernemingstuin, Berenkoog 35, Alkmaar
(naast de Hortus Alkmaar)


Programma onder voorbehoud