ALKMAAR - HB Milieukundig en Civieltechnisch Adviesbureau bv uit Alkmaar, onderdeel van de GP Groot groep, is het beste leerbedrijf in de sector Techniek en gebouwde omgeving voor mbo-studenten van de provincie Noord-Holland. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) maakte dit op 4 juli jl. bekend.

Mbo-studenten volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij een door SBB erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

HB Adviesbureau leidt sinds 2006 mbo-studenten op. Op de werkvloer van het bedrijf leren ze praktische en sociale vaardigheden. Peter Aalders, stagebegeleider bij HB Adviesbureau, is blij verrast met de prijs: “Wij vinden het belangrijk dat studenten bij ons in de praktijk zien wat het vak inhoudt en hoe wij als advies- en ingenieursbureau voor en met onze opdrachtgevers invulling geven aan vraagstukken op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte op een duurzame en klimaatbestendige wijze. Wij nodigen zo ook uit om kritisch naar onze organisatie en bedrijfsprocessen te kijken. Hun jonge en frisse kijk op zaken biedt ons als organisatie absolute meerwaarde.“ HB Adviesbureau heeft locaties in Alkmaar en Amsterdam.

Vanuit de provinciale verkiezing wordt ook een landelijke verkiezing georganiseerd. Uit ruim 1.600 voordrachten zijn per provincie voor elke sector een winnend leerbedrijf en een winnende praktijkopleider uitgeroepen en voorgedragen voor de landelijke verkiezing. De uiteindelijke winnaars worden op 18 november a.s. bekend gemaakt en mogen zich een jaar lang het beste leerbedrijf en beste praktijkopleider van Nederland noemen.

Het ministerie van OCW en SBB vragen met deze verkiezingen aandacht voor de 250.000 erkende leerbedrijven en ruim 300.000 praktijkopleiders voor mbo-studenten. Met stageplekken en leerbanen nemen zij gemiddeld de helft van de opleidingstijd van de 500.000 mbo-studenten voor hun rekening.