ALKMAAR - Wethouder Nagengast: ’Vanuit de praktijk is er erg veel kennis op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid. Samen met het beleid wat wij als gemeente en Stadswerk072 maken kunnen we de efficiëntie en leefbaarheid vergroten. Samen werken we dan aan een mooie gemeente.’

Open Convenant aanpak

De Open Convenant Aanpak is een initiatief van MKB aannemers verenigd in Rondom GWW en MKB-Infra (werkgeversorganisatie) en wordt gefaciliteerd en ondersteund door Building Changes en SBRCURnet (kennisinstituten en partners van de Bouwcampus).

De aanpak is gebaseerd op een open dialoog tussen opdrachtgever en aannemers om te komen tot een betere en efficiënte samenwerking. De belangrijkste doelen zijn, verspillingen terugdringen en hinder voor burgers en bedrijven verminderen in routinematige werken.

N.G. Piersonstraat

Het project N.G. Piersonstraat is als pilot van dit convenant uitgewerkt met als doel om slim, samen en effectief het werk te realiseren. Het project is middels een korte procedure aanbesteed en binnen een korte periode gerealiseerd door GP Groot Infra. De eerste ervaring van alle partijen is positief en hebben mede bijgedragen aan een vlotte realisatie van het project N.G. Piersonstraat. Komende jaren gaan de partijen zich inspannen om projecten op deze wijze aan te pakken en projecten samen te realiseren tegen lagere kosten.