In samenwerking met de gemeente Alkmaar hebben heeft de politie, vanaf (20-12), tekstkarren laten plaatsen in en rond Alkmaar. Op de tekstkarren zijn inbraakpreventieberichten gezet.

Dit is bedoeld om u alert en attent te maken op de woninginbraken die plaats vinden rondom de feestdagen. Er wordt veel en vaak aandacht voor gevraagd, dit blijft ook altijd noodzakelijk. U kunt zelf veel doen om slachtofferschap te voorkomen. Geef de inbreker geen kans!

Kijk voor tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl en wek de indruk dat u gewoon thuis bent gedurende deze periode.

Ziet u verdacht gedrag? Bel 112!!