ALKMAAR - Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd dinsdag 3 maart door het Alkmaarse raadslid Katinka Kerssens aan maar liefst 60 werknemers van het WNK een certificaat uitgereikt. Deze certificaten hebben zij verdiend met de cursussen die zij wekelijks volgen op het Leerplein.

WNK en Leerplein

WNK Personeelsdiensten is een re-integratie en SW-bedrijf dat er op gericht is zoveel mogelijk mensen (weer) naar de arbeidsmarkt te brengen. Het Taalhuis van Bibliotheek Kennemerwaard draagt hier aan bij en verzorgt bij WNK iedere dinsdagmorgen het Leerplein. Op het Leerplein krijgen werknemers de gelegenheid om tijdens werktijd een uur te werken aan hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. Zij worden hierin begeleid door medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard.

Certificaten
De deelnemers die eind september 2019 op het Leerplein gestart zijn hebben inmiddels al prachtige resultaten gehaald. Zij kunnen nu: beter omgaan met de computer en internet, beter Nederlands spreken en o.a. beter rekenen met geld. De modules worden afgesloten met een certificaat. Omdat de ontwikkeling van de deelnemers van groot belang is, vonden het WNK en de Bibliotheek het belangrijk om hen in het zonnetje te zetten tijdens een feestelijke uitreiking van de behaalde certificaten.

Uitreiking

De deelnemers werden toegesproken door de begeleiders van de bibliotheek, Willem van Eijk, directeur van het WNK, en door Katinka Kerssens van de PVDA, die vervolgens aan iedereen persoonlijk de certificaten heeft uitgereikt.

Voortgang
Nu de certificaten zijn uitgereikt betekent dit niet dat het Leerplein stopt. Integendeel, de deelnemers gaan door met extra modules en het Leerplein wordt met een extra dag uitgebreid om de ontstane wachtlijst weg te werken! WNK en Taalhuis van Bibliotheek Kennemerwaard hopen deze succesvolle samenwerking nog lang te kunnen voortzetten.