BERGEN - Het college heeft besloten om haar eigen gebouwen te verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen. Vorig jaar werd de gemeentewerf in Bergen al voorzien van zonnepanelen. De opbrengst hiervan pakte gunstig uit. In januari 2017 worden daarom ook de gemeentewerf in Schoorl (inclusief brandweer) en de gebouwen op de begraafplaatsen Bergen, Schoorl en Egmond, de Reddingsbrigade Bergen aan Zee en de gymzaal in Schoorl voorzien van in totaal 370 zonnepanelen.

Voorbeeldfunctie

Het opwekken van zoveel mogelijk duurzame energie is een belangrijke stap richting de doelstellingen van de gemeente om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. Om het goede voorbeeld te geven, startte de gemeente vorig jaar het project ‘Zon op eigen vastgoed’. Er werd geïnventariseerd op welke van haar eigen panden zonnepanelen rendabel zouden zijn. Bij wijze van proef mocht de gemeentewerf in Bergen een eerste pilot draaien. Nu, na een jaar, is duidelijk dat de pilot geslaagd is qua investering en productie van zonnestroom. De stroomproductie van de panelen op de werf ligt hoger dan de vooraf berekende hoeveelheid. 

Duurzaamheidsbeleid

De vervolgfase van het project Zon op eigen vastgoed is begin 2016 aangekondigd in de  Duurzaamheid-agenda 2016 en past volledig in het nieuwe ontwerp duurzaamheidsbeleid 2017-2020 dat momenteel ter inzage ligt.

“All Black”

Voor de gebouwen is gekozen voor zogenaamde dunne film zonnepanelen. Deze panelen zijn niet alleen voordelig maar zien er ook mooier uit dan de standaard zonnepanelen. Daarnaast heeft dit type een levensduur van minimaal 25 jaar en een gunstige kosten/baten verhouding. Omdat de zonnepanelen ook zogenoemd ‘strooilicht’ omzetten in kWh wordt er per jaar meer geproduceerd, circa 40.000 – 42.000 kWh per jaar. Dit levert per direct een besparing op de jaarlijkse energiekosten.. De CO2 uitstoot wordt verminderd met ruim 25 ton per jaar. Tevens wordt er voor alle locaties gekozen voor type “all black” uitvoering om rekening te houden met een goede integratie in het dakvlak en esthetisch effect op de omgeving. De zonnepanelen verbeteren tevens de energie index (energielabel) van de gebouwen.