SCHERMERHORN - Om nu te zeggen dat de vriendenvereniging wordt overspoeld door aanvragen voor stukjes ‘eigen’ kerkvloer in de vorm van gedenkstenen in de Grote Kerk van Schermerhorn is overdreven. Maar toch, het is een nieuw fenomeen. Men is geïnteresseerd om een steen te plaatsen in de kerk met daarop een tekst, illustratie of beide.  

Een stukje ‘eigen’ kerkvloer En waarom ook niet. Er zijn allerlei trends te bespeuren in beleving van geloof, rouwverwerking, herdenken, begraven en cremeren. Dus waarom geen steen in de kerk waar je zelf een band mee hebt? Stenen met namen uit het verleden krijgen weer een voorname plek in de kerk, zo ondervindt de Grote Kerk van Schermerhorn.  Een mooi voorbeeld is het verzoek van een familie die al generaties in en om Schermerhorn woont. De toren van de kerk is voor hen een oriëntatiepunt. Dat bracht hen ertoe een eigen zerk aan te vragen met daarin de namen van de verschillende generaties gegrafeerd. Een bijzonder idee dat nu vervolg krijgt. Een steen brengt de geschiedenis van familie of dorp dichterbij.

Schenking
De familie was zo blij met haar gedenksteen, dat ze besloot nog wat meer te doen. Ze heeft een schenking gedaan aan de vriendenvereniging van Stadsherstel om bij te dragen aan het onderhoud van al het moois. Want mooi ís de kerk. Alleen al de elf gebrandschilderde ramen getuigen ervan. Vast een prettige gedachte voor de schenker om op deze manier te kunnen helpen alle aanwezige schatten te bewaren.

Heropening
De kerk wordt deze maanden gerestaureerd en heropent op 18 mei a.s. feestelijk haar deuren. De wanden, kap, gevels, interieur en vloer zijn onder handen genomen. Vloerverwarming en isolatie van het gewelf zorgen voor voldoende warmte, waardoor de kerk het hele jaar kan worden gebruikt.  De eerste en toekomstige gedenkstenen liggen er in ieder geval warm bij.

Herbestemming kerkgebouwen
Onderhoud van een kerk is een kostbare zaak. Stadsherstel weet daar alles van. Ze is ervaren in restauratie, beheer en herbestemming van godshuizen. En dat laatste, die herbestemming, is de crux voor het behoud van de vaak prachtige gebouwen. Als kersverse eigenaar van deze Grote Kerk in Schermerhorn, ziet zij zich gesteld voor de vraag welk exploitatiemodel het beste past binnen de gemeenschap. Huwelijken, exposities, lezingen, een antiekbeurs, muziekvoorstelling, een besloten diner of een combinatie van alle? Mogelijkheden te over. De actieve groep vrijwilligers van de kerk regelde het beheer en de exploitatie al, en vanaf nu helpt Stadsherstel ze een handje.